Ескерту:

ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

*Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2013 жылғы «____»___________

№____ бұйрығына 23- қосымша

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ

техникалық және кәсіптік білім


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Барлығы: 5 - Үлгілік оқу жоспары


Барлығы:



5



3



20



2



682



428



214



40





Мамандандыру

Құрылыс өндірісі

Мамандық біліктілігі бойынша

0104023 – 3 Өндірістік оқыту шебері, технолог-құрылысшы





Мамандандыру бойынша бейіндік пәндер




АП 07

Құрылыстағы геодезия


+

2


60

40

20


4,5

АП 08

Үйлер мен ғимараттардың құрылымдары

+

+

4

8

141

91

30

20

6,7,8

АП 09

Үйлердің инженерлік – техникалық жабдықтары

+


2


76

56

20


5,6

АП 10

Құрылыс машиналары және кіші механикаландырылған құралдар


+

1


54

40

14


6

АП 11

Құрылыс конструкцияларын есептеу негіздері

+


4


100

70

30


6,7,8

АП 12

Құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастыру

+

+

4

8

161

81

60

20

6,7,8

АП 13

Нарықтық экономика негіздері және өндірісті басқару

+

+

4


90

70

20


7,8


Барлығы:



5



5



21



2



682



448



194



40





Мамандандыру

Мұнай және газ кен орындарын пайдалану

Мамандық біліктілігі бойынша

0104023 – 4 Өндірістік оқыту шебері, техник-технолог мұнай және газ кен орындарын пайдаланудың техник- технологы




Мамандандыру бойынша бейіндік пәндер



АП 07

Жалпы мұнай және мұнай кәсіпшілік геологиясы

+


1


60

40

20


4

АП 08

Гидравлика


+

1


40

30

10


5

АП 09

Термодинамика және жылу техника негіздері


+

1


34

24

10


6

АП 10

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау техникасы және технологиясы

+


1


76

66

10


8,6

АП 11

Мұнай кәсіпшілік машиналары мен механизмдері

+


2


70

40

30


7.8

АП 12

Мұнай және газ ұңғымаларын пайдалану

+


4

8

151

81

50

20

7,8

АП 13

Мұнай және газды жинақтау, дайындау


+

1


50

40

10


8

АП 14

Кәсіпшілікті электрмен жабдықтау

+

+

1


70

50

20


7,8

АП 15

Өндірісті автоматтандыру негіздері және технологиялық процесстерді басқаруды автоматтандыру жүйелері

+


4

8

131

71

40

20

7,8


Барлығы:



5



4



16



2



682



442



200



40





Мамандандыру

Стандарттау және сертификаттау

Мамандық біліктілігі бойынша

0104023 – 6 Өндірістік оқыту шебері, стандартизациялау технигі




Мамандандыру бойынша бейіндік пәндер



АП 07

Стандарттау және өнімнің сапасын бақылау

+

+

4

8

272

212

40

20

4,5,6,7

АП 08

Метрология және техникалық өлшемдер

+

+

3


95

65

30


5,6

АП 09

Өнімнің сапасын тексеру және лицензиялау

+

+

3


85

65

20


6,7

АП 10

Техникалық жағдайын бағалау және сенімділігін анықтау

+

+

4


100

60

40


7,8

АП 11

Арнайы дайындық пәндері

+

+

4

8

130

80

30

20

6,7,8


Барлығы:



5



5



18



2



682



482



160



40





Мамандандыру

Тамақ өнімдерін өндіруді ұйымдастыру және технологиясы

Мамандық біліктілігі бойынша

0104023 – 2

Өндірістік оқыту шебері, қоғамдық тамақ өнеркәсібінің технолог - менеджері



ЖКП 00



Жалпы кәсіптік пәндер



ЖКП 01

Техникалық графика негіздері


+

1


36


36


3

ЖКП 02

Тамақ өнімдерінің тауартану негіздері


+

1


54

30

24


3

ЖКП 03

Физикалық және коллоидтік химия


+

1


56

36

20


3

ЖКП 04

Аналитикалық химия


+

1


66

46

20


3

ЖКП 05

Микробиология, тамақтану физиология, гигиена және санитария


+

1


66

46

20


3

ЖКП 06

Сапаны бақылау және стандартизация негіздері


+

1


28

20

8


6

ЖКП 07

Экономикалық информатика және есептеу техникасы


+

2


54

14

40


3

ЖКП 08

Бухгалтерлік есеп негізі, калькуляция және баға орнату


+

1


64

44

20


7

ЖКП 09

Маркетинг негіздері


+

1


30

20

10


5

ЖКП 10

Тамақ өнеркәсібінің экономикасы және коммерциялық қызметі


+

2


70

40

30


7,8

ЖКП 11

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

1


40


40


7


Барлығы:




11



13




564



296



268






Мамандандыру бойынша бейіндік пәндер



АП 07

Тамақ дайындау технологиясы

+

+

4


256

126

130


2,3,4,5,6

АП 08

Тамақтандыру мекемелеріндегі өндірісті ұйымдастыру

+

+

2

4

135

79

30

26

2,3

АП 09

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсетуді ұйымдастыру

+

+

2

5

111

53

40

18

3,4,5

АП 10

Техникалық жабдықтау және еңбекті қорғау

+

+

1


60

30

30


4

АП 11

Қоғамдық тамақтандыру кызметінің менеджменті


+

1


40

20

20


5

АП 12

Арнайы дайындық пәндері

+

+

2


80

40

40


6


Барлығы:



5



8



14



2



682



348



290



44





Мамандандыру

Мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу технологиясы

Мамандық біліктілігі бойынша

0104023 – 5 Өндірістік оқыту шебері , ет-сүт өнімдерінің технолог-менеджері



ЖКП 00



Жалпы кәсіптік пәндер



ЖКП 01

Техникалық графика негіздері


+

1


36


36


3

ЖКП 02

Өндірісті ақпараттандыру


+

1


54

14

40


3

ЖКП 03

Тамақ өнімдерінің апараттары және процестері


+

1


92

60

32


4

ЖКП 04

Тамақ өнімдерінің химиясы


+

1


90

50

40


3

ЖКП 05

Өндіріс экономикасы


+

1


61

51

10


5,6

ЖКП 06

Маркетинг негіздері


+

1


41

31

10


7

ЖКП 07

Менеджмент негіздері


+

1


50

40

10


5

ЖКП 08

Экология және еңбекті қорғау


+

1


40

34

6


4

ЖКП 09

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

1


40


40


7

ЖКП 10

Сапаны бақылау және стандартизация негіздері


+

1


30

26

4


8

ЖКП 11

Технологиялық процестерді автоматтандыру


+

1


30


30


7


Барлығы :




11



11




564



306



258






Мамандандыру бойынша бейіндік пәндер



АП 07

Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы

+


2

8

178

100

50

28

5,6,7,8

АП 08

Өндірісті технохимикалық бақылау


+

1


40

20

20


8

АП 09

Сүт өндіру кәсіпорынын жабдықтау

+


1


72

52

20


5,6

АП 10

Ет және сүт микробиологиясы


+

1


50

34

16


5

АП 11

Сүт, ет және сүт өнімдерінің биохимиясы

+

+

1


50

40

10


5

АП 12

Саладағы есеп және есеп беру


+

1


30

20

10


8

АП 13

Ет және ет өнімдерінің технологиясы

+


2

8

162

86

60

16

5,67,8

АП 14

Ет өнеркәсібі өндірісін жабдықтау

+


1


70

46

24


7,8

АП 15

Ауыл шаруашылығы жануарларының анатомиясы және физиологиясы


+

1


30

20

10


5


Барлығы:



5



11



12



2



682



418



220



44




БҰАП 00



Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер







40








Теориялық оқытудың қорытындысы:



21



44



90



3



3708








Мамандық біліктілігі бойынша

0104013 Өндірістік оқыту шебері, техник (

барлық аталымдар

бойынша)

0104023 Өндірістік оқыту шебері, техник -технолог (

барлық аталымдар

бойынша)



ӨО және КП 00



Өндірістік оқыту және кәсіптік практика







1752







КП 01

Танысу практикасы


3



36




3

КП 02

Оқу практикасы


4



324




4

КП 03

Шеберханалардағы практика


5



288




5

КП 04

Технологиялық практика


6



216





КП 05

Өндірістегі технологиялық практика


6,7



600




6

КП 06

Диплом алды практика


8



288




7


Барлығы:



21



44



90



3







8

АА. 00



Аралық аттестаттау







216






8

ҚА. 00



Қорытынды аттестаттау:







84






8

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау





72





ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру





12






Міндетті оқытудың қорытындысы:







5760







К



Консультациялар




Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф



Факультативтік сабақтар




Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:







6588






?


basdirtmaq-f----1--.html

base-de-donnes-gnomiques.html

base-substitution--.html

baseballt-ball-southwest.html

based-on-le-bon-1895.html