©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Барлығы – 135 сағат - бет 2


Әдебиет: 1. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 2. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 3. Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек//Библиополе.- 2004.- №3.- Ст.52-60.

15 кредит сағат

Семинар № 3

Тақырып:

Өлкетанулық қор- кітапхананың өлкетанулық қызметінің негізі.

Сұрақтар: 1. Өлкетанулық құжат: ұғымын анықтау, іріктеу кретериі.

 2. Өлкетанулық кітапхана қоры: ұғымын анықтау, ерекшелігі.

 3. Өлкетанулық кітапхана қорын қалыптастыру ерекшелігі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өткенді қайталау, тақырып №8-9.

СӨЖ мазмұны:

Облыстық өлкетанулық музейге экскурсияға бару.

Әдебиет: 1. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 2. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 3. Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек//Библиополе.- 2004.- №3.- Ст.52-60.

Апта 6

16 кредит сағат

Дәріс № 11

Тақырып:

Өлкетану бойынша кітапхананы пайдаланушыларға қызмет көрсету.

Дәріс мазмұны:

Пайдаланушыларға өлкетанулық қызмет көрсету жүйесі.

Әртүрлі типті кітапханаларда қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

Қызмет көрсетудің жан- жақты түрлері мен әдістері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

«Өлкетану бойынша пайдаланушыларға кітапханалық қызмет көрсету түрлері» атты рефератты дайындауды түсіндіру.

СӨЖ мазмұны:

Реферат үшін әдебиеттерді іріктеу.

Әдебиет: 1. Матлина С.Г. «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам…»//Библиотека.- 2005.- №2.- Ст.14-18.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Диянская Г. Краеведческая и тифлокраеведческая работа в библиотеках для слепых//Библиотековедение. – 1998. -№3.- Ст.60-65.

 4. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

17 кредит сағат

Дәріс №12

Тақырып:

Кітапхананың өлкетанулық қызметінің материалдық техникалық базасы.

Дәріс мазмұны:

Кітапхананың өлкетанулық қызметін қаржылай және материалдық техникалық қамту.

Өлкетану бойынша қызмет түрлерін кеңейту.

Жергілікті бұқаралық кітапхана өлкенің материалдық обьектісі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өлкетану бойынша қызмет түрлерінің номенклатурасын құрастыру.

СӨЖ мазмұны:

реферат үшін әдебиеттерді іздеу.

Әдебиет: 1. Касымжанова К.Т. Библиотеки Казахстана: цифры и факты//Мир библиотеки.- 2005.- №3.- Ст.14-19.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

18 кредит сағат

Практикалық сабақ №3

Тақырып:

ОКЖ- ң тақырыптық типологиялық моделінің жобасын жасау.

Тапсырма: 1. Типтік модельмен танысу. Өлкетану бойынша (тақырыптық типология) қорды толықтырудың тақырыптық типологиялық жоспарымен танысу.

 2. ОКЖ- ң қорды толықтырудың тақырыптық типологиялық варианттарымен танысу.

 3. Орал қаласының ОКЖ- ң өлкетанулық қызметінің өзекті бағыттарын анықтау. Оқырмандар топтарын белгілеу. Аймақтың әлеуметтік экономикалық ерекшеліктерін анықтау.

 4. Өлкетанулық кітап қорының бір бөлімінің ТТПК-ң моделін жасау.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Тақырып 10, 11 өткенді қайталау.

СӨЖ мазмұны:

ОКЖ-ң ТТПК- ң модельін жасап бітіру.

Әдебиет: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек//Библиополе.- 2004.- №3.- Ст.52-60.

Апта 7

19 кредит сағат

Дәріс №13

Тақырып:

Өлкетану библиографиясының теоретикалық мәселелері.

Дәріс мазмұны:

Өлкетану библиографиясымен библиографиятанудың міндеті мен мазмұны.

Өлкетану библиографиясының мазмұнының ұғымы.

Өлкетану библиографиясының әлеуметтік мазмұны, негізгі қызметі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өлкетанулық библиографиялық құралдармен танысу.

СӨЖ мазмұны:

реферат бойынша жұмыс.

Әдебиет: 1. Диянская Г. Краеведческая и тифлокраеведческая работа в библиотеках для слепых//Библиотековедение. – 1998. -№3.- Ст.60-65.

 2. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 3. Маслова А.Н. Родоначальница библиографии краеведческой библиографии//Библиография.- 2005.- №4.- Ст.115-124.

 4. Материалы 2 съезда библиотечных работников РК / БАРК. – Алматы, 1999. –164с.

 5. Михнина И.И. Краеведческая библиография в системе библиографической деятельности: Учеб. Пособие.- Краснодар, 1998.- 114 с.

20 кредит сағат

Дәріс №14

Тақырып:

Өлкетану библиографиясының дамуының негізгі кезеңдері.

Дәріс мазмұны:

ХҮІІІ- ХІХ ғ. Өлкетану библиографиясының қалыптасуымен дамуы.

1917-1927 ж. өлкетану библиографиясының дамуы.

1928-1941 ж. өлкетану библиографиясы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

«Өлкетану бойынша пайдаланушыларға кітапханалық қызмет көрсету түрлері» атты рефератты талдау.

СӨЖ мазмұны:

№12,13 тақырыптарды әдебиеттер бойынша зерттеу.

Әдебиет: 1. Диянская Г. Краеведческая и тифлокраеведческая работа в библиотеках для слепых//Библиотековедение. – 1998. -№3.- Ст.60-65.

 2. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 3. Маслова А.Н. Родоначальница библиографии краеведческой библиографии//Библиография.- 2005.- №4.- Ст.115-124.

 4. Материалы 2 съезда библиотечных работников РК / БАРК. – Алматы, 1999. –164с.

 5. Михнина И.И. Краеведческая библиография в системе библиографической деятельности: Учеб. Пособие.- Краснодар, 1998.- 114 с.

21 кредит сағат

Практикалық сабақ №4

Тақырып:

« Туған өлкеге саяхат» атты әдеби ойынды құрастыру.

Орындалу жоспары. 1. Ойынның оқырмандық бағытын анықтау.

 2. Ойынның тақырыбын нақтылау.

 3. Саяхаттың негізгі маршруттарын анықтау.

 4. Әр маршрут бойынша әдебиеттердің тізімін жасау.

 5. Саяхатшылардың слетының бағдарламасын құрастыру.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Практикалық жұмысты аяқтау.

СӨЖ мазмұны:

Әдеби ойындарды аяқтап тапсыру.

Әдебиет: 1. Коваленко Н.М. Краеведческие традиции в работе с подростками//Мир библиографии.- 2006.- №1.- Ст.18-20.

 2. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

Апта8

22 кредит сағат

Дәріс №14

Тақырып:

Өлкетану библиографиясының дамуының негізгі кезеңдері.

Дәріс мазмұны:

ҰОС кезеңіндегі өлкетану библиографиясы.

1946-1965 жж. өлкетану библиографиясы.

1966-1985жж. өлкетану библиографиясы.

1988- 2000жж. өлкетану библиографиясы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өткенді қайталау. Тақырып № 12, 13.

СӨЖ мазмұны.

Төмендегі мақаламен танысу.

Майстрович Т.В. Библиотеки, музеи, архивы: понятийный ряд// Библиотековедение.- 2000.- №3.- с. 15-20.

Әдебиет: 1. Касымжанова К.Т. Библиотеки Казахстана: цифры и факты//Мир библиотеки.- 2005.- №3.- Ст.14-19.

 2. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 3. Михнина И.И. Краеведческая библиография в системе библиографической деятельности: Учеб. Пособие.- Краснодар, 1998.- 114 с.

 4. Томашева Е.Н. Краеведческая библиография детской литературы:проблемы развития//Библиография.- 2003.- №1.- Ст.48-54.

Кредит сағат 23.

Дәріс №16

Тақырып:

Өлкетанулық- библиографиялық жұмыс жүргізетін ұйымдар мен мекемелер.

Дәріс мазмұны:

Өлкетанулық- библиографиялық жұмыс жүргізетін ұйымдар жүйесі.

ОӘҒК- өлкетану библиографиясының орталығы.

ОКЖ- ның қызметі.

ҚРҰК- кітапханалық библиографиялық өлкетану мәселелері бойынша басты ғылыми- әдістемелік орталық.

Өлкетанулық библиографиялық жұмыс жүргізетін басқа да ұйымдар.

ОЖСӨЖ мазмұны

: Майстрович Т.В. .... талдау.

СӨЖ мазмұны:

БҚМУ- дың ғылыми кітапханасының библиографиялық басылымдарымен танысу.

Әдебиет: 1. Касымжанова К.Т. Библиотеки Казахстана: цифры и факты//Мир библиотеки.- 2005.- №3.- Ст.14-19.

 2. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 3. Михнина И.И. Краеведческая библиография в системе библиографической деятельности: Учеб. Пособие.- Краснодар, 1998.- 114 с.

 4. Томашева Е.Н. Краеведческая библиография детской литературы:проблемы развития//Библиография.- 2003.- №1.- Ст.48-54.

Кредит сағат 24

Практикалық сабақ №5

Тақырып:

Кітапханалық өлкетанулық клубының жоспарын жасау.

Орындалу жоспары: 1. Клубтың мақсаттық және оқырмандық бағыты.

 2. Клубтың авторы.

 3. Клубтың мақсаты мен міндеті.

 4. Клубтың жұмысының әртүрлі формаларын анықтау.

 5. Клубтың жылға арналған шараларын жұмыс жоспары ретінде жасау.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Жұмысты аяқтау.

СӨЖ мазмұны:

Жұмысты көркемдеп тапсыру.

Әдебиет: 1. Коваленко Н.М. Краеведческие традиции в работе с подростками//Мир библиографии.- 2006.- №1.- Ст.18-20.

 2. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

Апта 9

25 Кредит сағат

Дәріс №17

Тақырып:

Өлкетанулық- библиографиялық құралдар жүйесі.

Дәріс мазмұны:

Өлкетану библиографиялық құралдар жүйесінің моделі.

Өлкетанулық ұсыныс құралдарының жүйесі: қалыптастыру, құрылымы, негізгі түрлері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өлкетанулық ұсыныс құралдары жүйесінің схемасын құрастыру және зерттеу.

СӨЖ мазмұны:

№14 тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиет: 1. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 2. Михнина И.И. Краеведческая библиография в системе библиографической деятельности: Учеб. Пособие.- Краснодар, 1998.- 114 с.

 3. Томашева Е.Н. Краеведческая библиография детской литературы:проблемы развития//Библиография.- 2003.- №1.- Ст.48-54.

26 Кредит сағат

Дәріс №18

Тақырып:

Өлкетанулық- библиографиялық құралдар жүйесі.

Дәріс мазмұны:

Өлкетанулық ғылыми құралдар жүйесі: қалыптасуы, құрылымы, құралдардың негізгі түрлері.

Өлкетану- библиографиялық құралдар жүйесінің дамуы.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өлкетанулық ғылыми- көмекші құралдардың жүйесінің схемасын жасау және зерттеу.

СӨЖ мазмұны:

№4 семинарға дайындық.

Әдебиет: 1. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 2. Михнина И.И. Краеведческая библиография в системе библиографической деятельности: Учеб. Пособие.- Краснодар, 1998.- 114 с.

 3. Томашева Е.Н. Краеведческая библиография детской литературы:проблемы развития//Библиография.- 2003.- №1.- Ст.48-54.

27 Кредит сағат

Семинар №4

Тақырып:

Өлкетанулық- библиографиялық құралдар жүйесін жақсарту.

Сұрақтар: 1. ХІХ – ХХ ғғ. өлкетанулық- библиографиялық құралдар жүйесінің қалыптасуы.

 2. ҚР. өлкетану- библиографиялық құралдар жүйесінің дамуы.

 3. Өлкетанулық- библиографиялық құралдар жүйесін жақсартудың келешегі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

БҚО- ның кітапханаларының өлкетану библиографиялық құралдарымен танысу ( әртүрлі типтегі).

СӨЖ мазмұны:

Ұсынылған әдебиеттер бойынша №15 тақырыпты оқу.

Әдебиет: 1. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 2. Михнина И.И. Краеведческая библиография в системе библиографической деятельности: Учеб. Пособие.- Краснодар, 1998.- 114 с.

 3. Томашева Е.Н. Краеведческая библиография детской литературы:проблемы развития//Библиография.- 2003.- №1.- Ст.48-54.

Апта 10

28 Кредит сағат

Дәріс №19

Тақырып:

Өлкетанулық құжаттарды библиографиялау әдістемелері.

Дәріс мазмұны:

Библиографиялаудың жалпы әдістемесін қолдану.

Библиографиялаудың арнайы әдістері:


 • дайындық кезең;

 • талдау кезеңі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өткенді қайталау. Тақырып №14- 15.

СӨЖ мазмұны:

Библиографиялаудың жалпы әдістемесін қайталау.

Әдебиет: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 4. Маслова А.Н. Рекомендательная краеведческая библиография: «Пациент скорее жив, чем мертв…»//Мир библиографии.- 2003.- №2.- Ст.13-18.

29 Кредит сағат

20 Дәріс

Тақырып:

Өлкетанулық құжаттарды библилграфиялау әдістемесі.

Дәріс мазмұны:

Библиографиялаудың арнайы әдістері: • синтетикалық кезең;

 • қорытынды кезең.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Әртүрлі түрдегі аннотациялар құрастыру.

СӨЖ мазмұны:

№16 тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиет:

1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.


 1. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 2. Маслова А.Н. Рекомендательная краеведческая библиография: «Пациент скорее жив, чем мертв…»//Мир библиографии.- 2003.- №2.- Ст.13-18.

30 Кредит сағат

Практикалық сабақ № 6

Тақырып:

Ғылыми- көмекші өлкетанулық БҚ негізгі типтеріне зерттеу жасау.

Орындау жоспары: 1. Билиографиялық сипаттама.

 2. Құжаттарды сипаттау.

 3. Құралдың құрылымы.

 4. Материалды топтастыру.

 5. Аннотация түрлері.

 6. Құралдың әдістемелік және анықтамалық аппараты.

 7. Мақсаттық және оқырмандық бағыты.

 8. Құралдың типі мен түрі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Қателреді түзету.

СӨЖ мазмұны:

Ж. Молдағалиев атындағы ОӘҒК- ның «жаңа өлкетанулық әдебиеттер» атты бюлетеніне зерттеу жасау.

Әдебиет: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 4. Маслова А.Н. Рекомендательная краеведческая библиография: «Пациент скорее жив, чем мертв…»//Мир библиографии.- 2003.- №2.- Ст.13-18.

Апта 11

31 Кредит сағат

Дәріс №21

Тақырып:

Өлкетанулық құжаттарды библиографиялау әдістемесі.

Дәріс мазмұны:

Жеке типтегі әмбебап құралды құрастыру әдістемесі: • айтулы даталар календары

 • жаңа өлкетанулық әдебиеттер көрсеткіші.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Әмбебап өлкетанулық құралдардың әртүрлі типтерін сипаттау.

СӨЖ мазмұны:

Ұсынылған әдебиеттер бойынша №16 тақырыпты оқу.

Әдебиет: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки: Учебное пособие. – М.: МГИК,1993.- 89с.

 3. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 4. Маслова А.Н. Рекомендательная краеведческая библиография: «Пациент скорее жив, чем мертв…»//Мир библиографии.- 2003.- №2.- Ст.13-18.

32 Кредит сағат

Дәріс №22

Тақырып:

Кітапхананың өлкетанулық АБА.

Дәріс мазмұны:

Кітапхананың өлкетанулық АБА құрылымы.

Өлкетану каталогтары мен картотекалар жүйесі.

Өлкетану каталогтарын ұйымдастыру ерекшелігі, құрылымы, құжаттардың түрі және құжаттарды топтастыру.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Ж. Молдағалиев атындағы ОӘҒК- ның өлкетанулық картотекасымен танысу.

СӨЖ мазмұны:

Ж. Молдағалиев атындағы ОӘҒК- ның өлкетанулық картотекасын құрастырудың сипаттамасы.

Әдебиет: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Курганбаева Г. Создаем краеведческий каталог//Кітапхана. – 1994. - №3. – Ст.44-46.

 3. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 4. Михнина И.И. Краеведческая библиография в системе библиографической деятельности: Учеб. Пособие.- Краснодар, 1998.- 114 с.

 5. Михнина И.И. Краеведческий каталог в системе библиотечных каталогов//Библиотековедение.- 1997.- №1.- Ст. 45-55.

33 Кредит сағат

Практикалық сабақ №7

Тақырып:

Ұсыныстық өлкетанулық құралдардың негізгі типтерін зерттеу.

Орындау жоспары: 1. Библиографиялық сипаттама.

 2. Көрсеткіштегі құжаттарға сипаттама.

 3. Құралдың құрылымы.

 4. материалды топтастыру.

 5. Аннотация түрлері.

 6. Құралдың анықтамалық- әдістемелік аппараты.

 7. Мақсаттық және оқырмандық бағыты.

 8. Құралдың типі мен түрі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Қателерді түзету.

СӨЖ мазмұны:

Ж. Молдғалиев атындағы ОӘҒК- ның ұсыныстық- өлкетанулық құралдарына зерттеу.

Әдебиет: 1. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 2. Мамонтов М.А. Учет региональных библиографических пособий необходим//Мир библиографии.-2000.-№4.-Ст. 19-24.

 3. Маслова А.Н. Рекомендательная краеведческая библиография: «Пациент скорее жив, чем мертв…»//Мир библиографии.- 2003.- №2.- Ст.13-18.

 4. Томашева Е.Н. Краеведческая библиография детской литературы:проблемы развития//Библиография.- 2003.- №1.- Ст.48-54.

Апта 12

34 Кредит сағат

Дәріс №23

Тақырып:

Кітапхананың өлкетанулық АБА.

Дәріс мазмұны:

Анықтамалық және библиографиялық құралдардың өлкетанулық қоры.

Орындалған өлкетанулық анықтамалар архиві.

Тақырыптық папкалар.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өлкетанулық- анықтамалық және БҚ танысу

СӨЖ мазмұны:

«Өлке туралы не оқу керек?» атты кітап закладкасы.

Әдебиет: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Курганбаева Г. Создаем краеведческий каталог//Кітапхана. – 1994. - №3. – Ст.44-46.

 3. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 4. Михнина И.И. Краеведческая библиография в системе библиографической деятельности: Учеб. Пособие.- Краснодар, 1998.- 114 с.

 5. Михнина И.И. Краеведческий каталог в системе библиотечных каталогов//Библиотековедение.- 1997.- №1.- Ст. 45-55.

35 Кредит сағат

Дәріс №24

Тақырып:

Кітапхананың өлкетанулық АБА-сы.

Дәріс мазмұны:

ОӘҒК- ның өлкетанулық АБА.

ОКЖ- ның өлкетанулық АБА.

Арнаулы кітапхананың өлкетанулық АБА.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өлкетанулық анықтамалардың архивімен танысу.

СӨЖ мазмұны:

«Өлке туралы не оқу керек?» атты кітап закладкасы.

Әдебиет: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Курганбаева Г. Создаем краеведческий каталог//Кітапхана. – 1994. - №3. – Ст.44-46.

 3. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 4. Михнина И.И. Краеведческая библиография в системе библиографической деятельности: Учеб. Пособие.- Краснодар, 1998.- 114 с.

 5. Михнина И.И. Краеведческий каталог в системе библиотечных каталогов//Библиотековедение.- 1997.- №1.- Ст. 45-55.

36 Кредит сағат

Семинар №5

Тақырып:

кітапхананың өлкетанулық АБА- сын жүргізу технологиясы.

Сұрақтар

:

 1. Кітапханалық өлкетанулық АБА кітапхананың өлкетану қызметінің негізі.

 2. Өлкетанулық АБА- ның қазіргі құрылымы.

 3. Өлкетанулық каталогты ( картотеканы) жүргізу ерекшелігі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

«Өлке туралы не оқу керек?» атты кітап закладкасын талдау.

СӨЖ мазмұны:

Тақырыптық өлкетанулық анықтаманы орындау технологиясы.

Әдебиет: 1. Крейденко В.С. Краеведческая работа в библиотеке. –СПб.: Профессия, 2001. - 114с.

 2. Курганбаева Г. Создаем краеведческий каталог//Кітапхана. – 1994. - №3. – Ст.44-46.

 3. Мамонтов А.В., Щерба Н.Н. Краеведческая библиография: Учебник.- М.: Книга, 1989.

 4. Михнина И.И. Краеведческая библиография в системе библиографической деятельности: Учеб. Пособие.- Краснодар, 1998.- 114 с.

 5. Михнина И.И. Краеведческий каталог в системе библиотечных каталогов//Библиотековедение.- 1997.- №1.- Ст. 45-55.

Апта 13 1. Кредит сағатДәріс №25

Тақырып:

Өлкетану бойынша анықтамалық библиографиялық қызмет көрсету.

Дәріс мазмұны:

Өлкетану бойынша анықтамалық- библиографиялық қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

Өлкетану бойынша АБҚ ұйымдастыру.

Өлкетанулық- библиографиялық анықтамалар типтері.

Орындау әдістемесі.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Өткенді қайталау. №16-17 тақырыптар.

?


basel-bankaclk-gzetim-ve-2.html

basel-lrrach-rottweil.html

bases-bioqumicas-eixo.html

bases-del-concurs-pel.html

bases-genticas-do-fentipo.html