Кредит саны – 4

Өту орны: №3 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша


Оқу жоспарынан көшірме:

Кіріспе

Пән бойынша мағлұмат:

Қазақстанда Коммунистік Кеңестік жүйенің қалыптасуын, құрылуын, дағдарысын, құлауын және тәуелсіз Қазақстан Ресйпубликасының нығаюы мен оның әлемдік қауымдастықтағы орнын зерттеу.

Курстың мақсаты:

Қазақстан тарихы пәнiн оқытудың мақсаты – студенттердi фактiлiк және теориялық мәселелер кешенiмен таныстыру, Қазақстан территориясын қоныстанған тайпалар мен халықтардың тарихы мен мәдениетi туралы, олардың этникалық және мемлекеттiк құрылысының дамуының тарихи заңдылықтарын ашу. Студенттердiң тарихи ғылыми дүниетанымын қалыптастыру, олардың танымдық қабiлеттерiмен негізгі деректер мен мәлiметтерге сүйеніп тәжiрибелiк жұмыс жасау дағдыларын дамыту, Отан сүйгiштiк сезiмдерiн қалыптастыру, бүкiл адамзаттық тарихи құндылықтарды ұғындыру.

Курстың міндеті:Пререквизиттер:

Қазақ әдебиетi, этнология, археология, саясаттану, мәдениеттану, жалпы тарих, халықаралық қатынастар тарихы.

Сонымен қатар, пәннің алдында оқылатын пәндер:

Қазақстаның ежелгі тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы, Ежелгі дүние тарихы, Ортағасырлар тарихы, Шетелдердің жаңа заман тарихы, философия және саясаттану.

Пәнаралық байланыс:

Хронологиялықжағынан дәл келетін шет елдердің қазіргі заман тарихы; Қазақстанның деректану және тарихнама пәндері (жаңа және қазіргі кезең), Құжаттар мен және тарихшылардың зерттеулер мен таныстырып, аталған пәнді терең түсінуге көмектеседі. Тарихи процесс теориясы және тарихи таным пәні студенттерді тарих философиясы және ғылыми зерттеудің әдістерімен таныстырып, қазіргі заманның фактілері мен оқиғаларын терең түсінуге, талдауға мүмкіндік береді.

Әдет және дағдылар:

Өз бетінше білім алуді үйрену; партия құжаттары мен архивтік деректермен жұмыс істей білуді үйрену; сол жылдардағы оқиғаларды жаңа көзқарас тұрғысынан бағалау дағдыларына ие болуы тиіс. Ғылыми дискуссияларды жүргізе білуіге тиіс. Өзінің қорытындыларын дәлелдей білуі тиіс. Ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу дағдыларына ие болуы керек.

Постреквизиттер:

Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы курсы аяқталғаннан кейiн студенттер осы курсты толықтай меңгерiп, тарихи материалдарды топтастыру, оқиғаларды өз бетiнше зерттеу, саралау, салыстыру, зерделеу қабiлетiне ие болады.

Оқыту әдістемесі:

Курс негiзiнен дәрiс түрiнде және практикалық сабақтар арқылы жүргiзiледi. Сонымен қатар студенттердiң оқытушымен бiрге жүргiзетiн өзiндiк жұмыстарыда бар. Дәрiс кезiнде негiзгi өтiлетiн тақырып бойынша мағлұматтар берiледi және конспект жаздырылады. Практикалық сабақ кезiнде алдын-ала берiлген тапсырмалар бойынша жауаптар алынады. Оқытушымен өтетiн студеттердiң өзiндiк жұмысы кезiнде қамтылмай қалған материалдарды тапсырма беру арқылы, сұрақ-жауап әдiстерi арқылы бекiтіледі. Сонымен қатар, оқытудың белсендi формалары мен әдiстерiн қолдана отырып, дәрiс және практикалық сабақтарды немесе оқытушымен жүргiзiлетiн студенттердiң өзiндiк жұмысы (ОЖСӨЖ) жүргiзiледi.


Сабақ мазмұны мен кестесі


1 апта

1 кредит сағат

1 дәріс

Тақырыбы:

Кіріспе

Дәрістің мазмұны:

1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы курсы және оның міндеттері.

2. Қазіргі кезендегі тарихи процестерді зерттеудің әдістері мен тәсілдері.

Әдебиет:

Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /шолу/.

Әдебиет:

Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб.

СӨЖ:

Деректер мен құжаттарға сипаттама.

Әдебиет:

1. Казахстан в начале XX в: методология, историография, источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 . 2. Атабаев Қ Деректану: Оқу құралы А-2007, 51-65 бб

2 кредит сағат

2 дәріс

Тақырыбы:

ХХ ғасыр бас кезіндегі Қазақстан мәдениеті

Дәрістің мазмұны: 1.

Қазақстанның қазіргі заман тарихының тарихнамасы, негізгі кезеңдері.

2. Деректер мен құжаттарға сипаттама

Әдебиет:

Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /шолу/.

Әдебиет:

Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб.

СӨЖ:

Деректер мен құжаттарға сипаттама.

Әдебиет

:

1. Казахстан в начале XX в: методология, историяграфия, источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .

2. Атабаев Қ Деректану: Оқу құралы А-2007, 51-65 бб

3 кредит сағат

1 практикалық сабақ:

Тақырыбы:

ХХ ғасыр бас кезіндегі Қазақстан мәдениеті

Практикалық жұмыстың мазмұны:

1. Қазақстандағы мерзімді баспасөз

1.

Халық ағарту ісі

2. Қазақстандағы ғылыми мекемелердің мен қоғамдардың қызметі

Әдебиет:

Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /шолу/.

Әдебиет:

Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб.

СӨЖ:

Деректер мен құжаттарға сипаттама.

Әдебиет

:

1. Казахстан в начале XX в: методология, историяграфия, источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .

2. Атабаев Қ Деректану: Оқу құралы А-2007, 51-65 бб

4 кредит сағат

2 практикалық сабақ:

Тақырыбы:

ХХ ғасыр бас кезіндегі Қазақстан мәдениеті

Практикалық жұмыстың мазмұны:

1. Қазақстандағы мерзімді баспасөз

2. ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ әдебиеті

3. ХІХ ғ. екінші жартысы мен ХХ ғ. бас кезіндегі ұлттық интеллигенциясының қалыптасуы

Әдебиет:

Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /шолу/.

Әдебиет:

Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб.

СӨЖ:

Деректер мен құжаттарға сипаттама.

Әдебиет

:

1. Казахстан в начале XX в: методология, историяграфия, источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .

2. Атабаев Қ Деректану: Оқу құралы А-2007, 51-65 бб


2 апта

5 кредит сағат

3 дәріс

Тақырыбы:

Қазақстан ХХ ғасыр басында

Дәрістің мазмұны:

1.

Қазақстанның саяси-қоғамдық құрылысы, оның отарлық сипаты

2. Қазақ өлкесінің шаруашылығы, негізгі бағыттары

Әдебиет:

Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері

Әдебиет: 1.

Козыбаев М.К. Проблемы методологии, историографии и источниковедения истории Казахстана /Избранные труды/. Алматы: Ғылым, 2006. -272 с. 158-179 бб.

2. Қозыбаев М.К. Өркениет және ұлт. А., 2001.

3. Козыбаев М.К. История и современность. А.-А., 1991.

4. Тулепбаев Б. А., Козыбаев М. К., Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые итоги и актуальные проблемы изучения истории Казахстана // Вопросы историографии Казахстана [Текст]: Сборник .- Алма-Ата, 1983.- 256 с. 5-29 бб.

СӨЖ

: Қазақстан тарихы ғылымының өзекті мәселелері жөніндегі айтыс- тартыс.

Әдебиет

:

Казахстан в начале XX в: методология, историография, источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .

6 кредит сағат

4 дәріс

Тақырыбы:

Қазақстан ХХ ғасыр басында

Дәрістің мазмұны:

1.

Әлеуметтік құрылымы мен оның ұйымдастырылуы

2. Қазақстанның мәдени-рухани дамуы, ерекшелектері

Әдебиет:

Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері

Әдебиет: 1.

Козыбаев М.К. Проблемы методологии, историографии и источниковедения истории Казахстана /Избранные труды/. Алматы: Ғылым, 2006. -272 с. 158-179 бб.

2. Қозыбаев М.К. Өркениет және ұлт. А., 2001.

3. Козыбаев М.К. История и современность. А.-А., 1991.

4. Тулепбаев Б. А., Козыбаев М. К., Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые итоги и актуальные проблемы изучения истории Казахстана // Вопросы историографии Казахстана [Текст]: Сборник .- Алма-Ата, 1983.- 256 с. 5-29 бб.

СӨЖ

: Қазақстан тарихы ғылымының өзекті мәселелері жөніндегі айтыс- тартыс.

Әдебиет

:

Казахстан в начале XX в: методология, историография, источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .

7 кредит сағат

3 практикалық сағат

Тақырыбы:

XX ғасырдың басындағы Қазақстанның әлеуметік- экономикалық дамуы.

Практикалық сабақтың мазмұны:

1. Қазақ өлкесінің әлеуметтік-демографиялық процестер

2.

Өнеркәсіптің дамуы

3. Өлкедегі сауда мен қатынас жолдарының жағдайы

Әдебиет:

1. Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

2. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана ХХ века. Алматы, 1997

3. Елеуов Т. Установление и упрочение советской власти в Казахстане [Текст]: (март 1917-июнь 1918 года) / Академия наук Казахской ССР.- Алма-Ата "Издательство Академии Наук Казахской ССР", 1961.- 528 с.- 44-82 бб.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері

Әдебиет: 1.

Козыбаев М.К. Проблемы методологии, историографии и источниковедения истории Казахстана /Избранные труды/. Алматы: Ғылым, 2006. -272 с. 158-179 бб.

2. Қозыбаев М.К. Өркениет және ұлт. А., 2001.

3. Козыбаев М.К. История и современность. А.-А., 1991.

4. Тулепбаев Б. А., Козыбаев М. К., Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые итоги и актуальные проблемы изучения истории Казахстана // Вопросы историографии Казахстана [Текст]: Сборник .- Алма-Ата, 1983.- 256 с. 5-29 бб.

СӨЖ

: Қазақстан тарихы ғылымының өзекті мәселелері жөніндегі айтыс- тартыс.

Әдебиет

:

Казахстан в начале XX в: методология, историография, источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .

8 кредит сағат

4 практикалық сағат

Тақырыбы:

XX ғасырдың басындағы Қазақстанның әлеуметік- экономикалық дамуы.

Практикалық сабақтың мазмұны:

1. Жұмысшы табының калыптасуы

2.

Жер мәселесінің шиеленісуі.

Әдебиет:

1. Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

2. Елеуов Т. Установление и упрочение советской власти в Казахстане [Текст]: (март 1917-июнь 1918 года) / Академия наук Казахской ССР.- Алма-Ата "Издательство Академии Наук Казахской ССР", 1961.- 528 с.-44-82 бб.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері

Әдебиет: 1.

Козыбаев М.К. Проблемы методологии, историографии и источниковедения истории Казахстана /Избранные труды/. Алматы: Ғылым, 2006. -272 с. 158-179 бб.

2. Қозыбаев М.К. Өркениет және ұлт. А., 2001.

3. Козыбаев М.К. История и современность. А.-А., 1991.

4. Тулепбаев Б. А., Козыбаев М. К., Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые итоги и актуальные проблемы изучения истории Казахстана // Вопросы историографии Казахстана [Текст]: Сборник .- Алма-Ата, 1983.- 256 с. 5-29 бб.

СӨЖ

: Қазақстан тарихы ғылымының өзекті мәселелері жөніндегі айтыс- тартыс.

Әдебиет

:

Казахстан в начале XX в: методология, историография, источниковедение. Сб. Ст, Вып-1,2 А- 1993,1994 .

3 апта

9 кредит сағат

5 дәріс

Тақырыбы:

Қазақстан 1905-1907 жж. І Ресей революциясы мен азаттық қозғалыстың өрлеу жолдарында

Дәрістің мазмұны:

1. XX ғасырдың басындағы әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы

2. 1905-1907 жж революциялық оқиғалар. Қазақ интеллигенциясының қоғамдық-саяси қызметі

Әдебиет:

М. Қойгелдиев, Т. Омарбеков. Тарих тағылымы не дейді. Алматы, 1993. -208 б.

СОӨЖ мазмұны:

Қазақстандағы жұмысшы мен аграрлық қозғалысы /1905-1907 жж/

Әдебиет:

Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

СӨЖ:

Алихан Бөкейханов – мемлекеттік саяси қайраткер.

Әдебиет

:

Бөкейханов.Ә Таңдамалы А,1995. Якунин А.Ф. Революция 1905-1907 гг в национальных районах России. М,1955

10 кредит сағат

6 дәріс

Тақырыбы:

Қазақстан 1905-1907 жж. І Ресей революциясы мен азаттық қозғалыстың өрлеу жолдарында

Дәрістің мазмұны:

1. Столыпинның аграрлық саясаты және Қазақстан

2. Ұлттық езгіге қарсы азаттық қозғалысының күшеюі

Әдебиет:

М. Қойгелдиев, Т. Омарбеков. Тарих тағылымы не дейді. Алматы, 1993. -208 б.

СОӨЖ мазмұны:

Қазақстандағы жұмысшы мен аграрлық қозғалысы /1905-1907 жж/

Әдебиет: 1.

Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

2. Елеуов Т. Установление и упрочение советской власти в Казахстане [Текст]: (март 1917-июнь 1918 года) / Академия наук Казахской ССР.- Алма-Ата "Издательство Академии Наук Казахской ССР", 1961.- 528 с.- 82-101 бб.

СӨЖ:

Алихан Бөкейханов – мемлекеттік саяси қайраткер.

Әдебиет:

Бөкейханов.Ә Таңдамалы А,1995. Якунин А.Ф. Революция 1905-1907 гг в национальных районах России. М,1955

11 кредит сағат

5 практикалық сағат

Тақырыбы:

Қазақстан 1905-1907 жж. І Ресей революциясы мен азаттық қозғалыстың өрлеу жолдарында

Практикалық сабақтың мазмұны:

1. Мемлекеттік Дума және қазақ зиялы қауымы

2. 1905-1907 жж. І Ресей революциясының Қазақстанға әсері

Әдебиет:

Ө.Озғанбаев. Ресей Мемлекеттік Думасы және Казақстан. А., 1997. 103-140 бб.

СОӨЖ мазмұны:

1. Алихан Бөкейханов – мемлекеттік саяси қайраткер.

2. Бақытжан Қаратаев – мемлекеттік саяси қайраткер.

Әдебиет: 1.

Бөкейханов Ә. Таңдамалы А,1995.

2. Рысбеков. Т.З., Бірімжаров Б.К Батыс Қазақстан тарихы.Орал, 2001

3. Махат Д. Қазақ зиялыларының қасіреті. – Алматы: “Сөздік-Словарь”, -2001. –304 б.

СӨЖ:

Қазақстанның мәдени-рухани дамуы, ерекшелектері

Әдебиет:

Ө.Озғанбаев. Ресей Мемлекеттік Думасы және Казақстан. А., 1997. 103-140 бб.

12 кредит сағат

6 практикалық сағат

Тақырыбы:

Қазақстан ХХ ғасыр басында

Практикалық сабақтың мазмұны:

1.

Столыпинның аграрлық саясаты және Қазақстан

2.

І дүниежүзілік соғыс қарсаныңдағы Қазақстан

Әдебиет:

1. Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

2. Елеуов Т. Установление и упрочение советской власти в Казахстане [Текст]: (март 1917-июнь 1918 года) / Академия наук Казахской ССР.- Алма-Ата "Издательство Академии Наук Казахской ССР", 1961.- 528 с. – 82-126 бб.

СОӨЖ мазмұны:

1. Бактығерей Құлманов – мемлекеттік саяси қайраткер.

2.

Ғұмар Қараш – мемлекеттік саяси қайраткер.

Әдебиет:

1. Рысбеков. Т.З., Бірімжаров Б.К Батыс Қазақстан тарихы.Орал, 2001

2. Махат Д. Қазақ зиялыларының қасіреті. – Алматы: “Сөздік-Словарь”, -2001. –304 б.

СӨЖ:

Қазақстанның мәдени-рухани дамуы, ерекшелектері

Әдебиет:

Ө.Озғанбаев. Ресей Мемлекеттік Думасы және Казақстан. А., 1997. 103-140 бб.

4 апта

13 кредит сағат

7 дәріс

Тақырыбы:

Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс

Дәрістің мазмұны:

1. Ұлттық революцияның әлеуметтік, экономикалық, саяси, рухани алғышарттары

2. Көтерілістің басталуы, оның жалпы ұлттық сипаты

Әдебиет: 1.

Сулейменов Б. С , Васин В. Я. Восстание 1916 года в Казахстане [Текст]: Причины, характер, движующие силы / Академия наук Казахской ССР.- Алма-Ата Издательство "Наука" Казахский ССР , 1977.- 167 с.

2. Асфендияров С. Восстание 1916г. в Казахстане. А., 1936.

3. Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. А., 1995.

4. Рыскулов Т. Восстание киргизов и казахов в 1916 году. Бишкек. 1999.

5. Турсунов Х.Т. Восстание 1916 г. в Средней Азии и Казахстане. Ташкент, 1992.

СОӨЖ мазмұны:

Халық батыры – Амангельді Иманов

Әдебиет: 1.

Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. А., 1995. 183-189 бб.

2. А.Иманов

:

статьи, документы, материалы.А., 1974


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Барлығы – 180 сағат

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

Факультет деканы

__________ Абулкасова Д.Б.

(қолы) (аты-жөні)

«______» _________

2009 ж.

Әлеуметтік-гуманитарлық факультет

Қазақстан Республикасы тарихы кафедрасы

050114-тарих

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАРИХЫ

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


Курс – IV


Семестр – VIII

Кредит саны -4

Дәріс – 30 сағат

Практикалық сабақ 30 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 60 сағат

СӨЖ – 60 сағат

Емтихан – VIII сем


Барлығы – 180 сағат

Орал 2010 жыл


Пәннің оқу әдістемелік кешені Қазақстанның қазіргі заман тарихы. - 050114, 050203 «Тарих» мамандығы үшін. Алматы, 2007 типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған.


3 корпус 409 аудитория.
Құрастырушы(лар): оқытушы Тастаева Ж.К.
Келісілді: ОҮҰжОӘЖБ жетекшісі Какимова А.А.
Қазақстан Республикасы тарихы кафедрасының отырысында қарастырылды.
“10” _қыркүйек__2010 ж. № _1_хаттама.
Кафедра меңгерушісінің орынбасары ___________ Бақтығұлова Б.Н.

Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылды.

“ ” __ қыркүйек ___ 2010 ж. № 1 хаттама.
Факультеттің оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы: Мырзбаева Б.М.

1

. Пәннің оқу әдістемелік кешені Қазақстанның қазіргі заман тарихы. - 050114 «Тарих» мамандығы үшін. Алматы,2007 типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған.

2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).


Оқытушылар туралы мәлімет

Қазақстан Республикасы тарихы кафедрасының оқытушысы оқытушы Тастаева Ж.К.

Офис:

№ 3 оқу корпусы. Қазақстан Республикасының тарихы кафедрасы

Жұмыс мекен-жайы:

Сарайшық көшесі, 34, 409 каб.

Жұмыс телефоны: 51-04-69

Е-mail:

Пән туралы мәлімет

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Қазақстанда Коммунистік Кеңестік жүйенің қалыптасуын, құрылуын, дағдарысын, құлауын және тәуелсіз Қазақстан Республикасының нығаюы мен оның әлемдік қауымдастықтағы орнын зерттеу.

Семестр 30 оқу аптасынан және 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада 4 кредит сағат (оқу үрдісі кестесі және жұмыс оқу жоспарына сәйкес ауыстырылады), әр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дәріс немесе практикалық) және екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.


Кредиттің атпаға бөліну кестесі:


СабақтарӨткізу уақытыСабақтарӨткізу уақытыБайланыс сағаты 1 (1 дәріс)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 2 (1 практика)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 3 (2 дәріс)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 4 (2 практика)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


3,4

5,8

4

30

30

60

60

180

емтихан
?


baset-siqnalnn-quruluu-v.html

bash-reference-manual-11.html

bash-reference-manual-16.html

bash-reference-manual-20.html

bash-reference-manual-25.html