КЛИНИЧКА И МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

БАРОМЕДИЦИНА - Листа стручних надзорника

БАРОМЕДИЦИНАПроф. др Томислав Јовановић

мед. спорта балнеоклим.

Медицински факултет Београд

Прим. др сц.мед. Даница Вујновић

ортопедија и трауматологија

КБЦ Земун

Доц. др Владимир Јаковљевић

клиничка физиологија

КЦ Крагујевац

Доц. др Зоран Ранчић

васкуларниа хирургија

Медицински факултет Ниш

Проф. др Нада Мајкић-Singh

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемије клиничка ензимологијаИнст. за медицинску биохемију, Фармацеутски факултет и КЦ Србије

Проф. др Светлана Игњатовић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемије клиничка ензимологијаИнст. за медицинску биохемију, Фармацеутски факултет и КЦ Србије

Проф. др Виолета Допсај

Дипл. фармацеут спец. мед. биохемије

Центар за медицинску биохемију, КЦ Србије

Асс. мр сц. Сања Станковић

Дипл. фармацеут спец. мед. биохемије

Центар за медицинску биохемију, КЦ Србије

Асс. др Душко Мирковић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеИнст. за медицинску биохемију, Фармацеутски факултет и КЦ Србије

Прим. др Мирка Илић сци мед, научни сарадник

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемије клиничка ензимологијаИнст. за медицинску биохемију,

КЦ СрбијеПрим. др сц. Наташа Лалић, научни сарадник

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеИнст. за медицинску биохемију,

КЦ СрбијеПрим. Милка Голубовић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеИнст. за медицинску биохемију,

КЦ СрбијеПрим. Ивана Обрадовић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеИнст. за медицинску биохемију,

КЦ СрбијеПрим. Гордана Стошић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемије клиничка ензимологијаИнст. за медицинску биохемију,

КЦ СрбијеПрим. Јелица Ђорђевић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеИнст. за медицинску биохемију,

КЦ СрбијеПрим. мр сц. Радмила Обреновић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеИнст. за медицинску биохемију,

КЦ СрбијеГордана Картаљевић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеИнст. за медицинску биохемију,

КЦ СрбијеПрим. мр сц. Емина Чолак

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеИнст. за медицинску биохемију,

КЦ СрбијеПрим. мр сц. Зорица Шумарац

Дипл. фармацеут спец. мед. биохемије

Центар за медицинску биохемију, КЦ Србије

Мр сц. Татјана Водник

Дипл. фармацеут спец. мед. биохемије

Инст. за медицинску биохемију, КЦ Србије

Прим. Небојша Максић

Дипл. фармацеут спец. мед. биохемије

Центар за медицинску биохемију, КЦ Србије

Прим. мр сц. Маријана Дајак

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеИнст. за медицинску биохемију,

КЦ СрбијеПроф. др Видосава Ђорђевић

Спец. медицинске биохемије

Завод за медицинску биохемију, Медицински факултет и КЦ Ниш

Доц. др Татјана Цветковић

Спец. клиничке биохемије

Медицински факултет и Институт за нефрологију и хемодијализу КЦ Ниш

Др сц. мед. Владан Ћосић

Спец. клиниче биохемије

Завод за медицинску биохемију, КЦ Ниш

Прим. др сц. Милица Илић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеЗавод за медицинску биохемију, КЦ Ниш

Прим. др Велибор Цанић

Спец. клиниче биохемије

Комора биохемичара Србије, Београд, ДЗ Сокобања

Прим. мр сц. Славица Цимбаљевић

Спец. клиниче биохемије

ДЗ Нови Београд

Мр сц. Зоран Вучковић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеКЦ Крагујевац

Спец. мед. биохем. Јелена Ошап

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеДЗ Нови Сад

Асц. мр сц. Александра Николић-Ђорђевић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеКЦ Нови Сад

Прим. Вера Цветковић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеИнст. За плућне болести Сремска Каменица

Др Стана Стругар

Спец. клиниче биохемије

ДЗ Кула

Прим. Јелена Радић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеИнст. за онкологију и радиологију Србије

Дипл. ph Драгиша Рафаиловић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеЗЦ „Студеница“ Краљево

Др Биљана Мићовић

Спец. клиниче биохемије

Биохемијска лабораторија "MEDLAB" Чачак

Др Станиша Шиљковић

Спец. клиниче биохемије

ЗЦ Чачак

Прим. дипл. ph Зорица Тишма

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеПоликлиника "PASTER",

Јагодина


Дипл. ph Верољуб Марковић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемије"MEDICOLAB", Крагујевац

Прим. др Слађана Ђорђевић Цветковић

Спец. клиниче биохемије

ЗЦ Крушевац

Дипл. ph Славица Јовановић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеЗЦ Пожаревац

Дипл. ph Мирјана Перовић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеЗЦ Врбас

Дипл. ph Весна Зејак

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеЗЦ Лесковац

Дипл. ph Муниба Бихорац

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеЗЦ Нови Пазар

Др Јовица Јанковић

Спец. медицинске биохемије

ЗЦ Пирот

Др Волођа Ђуковић

Спец. клиниче биохемије

ДЗ Пријепоље

Др Славиша Младеновић

Спец. клиниче биохемије

КБЦ Приштина

Дипл. ph Јелена Викић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеЗЦ Шавац

Др Биљана Обренчевић

Спец. медицинске биохемије

ЗЦ Сремска Митровица

Др Миљана Поповић

Спец. клиниче биохемије

ЗЦ Врање

Др Сања Јагодић

Спец. клиниче биохемије

ЗЦ Ужице

Дипл. ph Љиљана Бачвански

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеМЦ Зрењанин

Дипл. ph Весна Рашковић

Дипл. фармацеут

спец. мед. биохемијеOB Суботица

Др Верица Милатовић-Јездић

Спец. клиниче биохемије

ДЗ Савски Венац, Београд

Прим. др сц. Лилика Звездановић

Спец. клиниче биохемије

Завод за мед. биохемију,

КЦ Ниш


Др сц. мед. Славица Кундалић

Спец. медицинске биохемије

Завод за медицинску биохемију, КЦ Ниш

Прим. мр сц. Драгана Пап

Спец. клиниче биохемије

Завод за здравствену заштиту студената, Нови Сад

Прим. Драгана Вукосављевић

Дипл. фарм. спец. мед. биохемије кл. имунохемија

Центар за медицинску биохемију, Клинички центар Србије
?


bats-of-puerto-rico--.html

battalov-ajrat-anatli--.html

battery--accumulator---.html

battling-beauties-the-art.html

batummqavllrnlavsazlr--.html