©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Даргомижський Олександр Сергійо- - Іменний покажчик персоналій

Даргомижський Олександр Сергійо-


вич

, композит.

523 (

107)

Дарій

, перський цар

486

(169),

670

(104)


Даріо Рубен

(1867-1916), поет

704

(152)


Д’Арк Жанна 296

(157),

441

(54)

Даркович В.П.

, археолог

6

(46),

197

(67),

403

(88)

Даунер

, художник

98

(26)

Дах Кость,

Терехтемирів. сотник

(1736. наказ.)

97

(64, 65)

Дахно

, нач. поліцей. охорони

54

(18)

Даценко Яків

, козак (1724)

278

(108,

109)


Дацій

, голова обл.проф.ради (1937)

177

(102)

Дацюк Г. 427

(44)

Дашевич (Дашевський) Овсій

, сотник

Синявський (1654)

91

(44)

Дашевський

, зав.відділом (1937)

177

(100, 102, 103-105)

Дашевський В.П.

, архівіст (1924)

112

(110)


Дашевський Зіновій Григорович

, зав.

відділом обкому КПУ

176

(86),

437

(59, 61)

Дашкевич,

ніжин адвокат (1921)

151

(110)


Дашкевич М.П. 690

(101, 102)

Дашкевич Сільвестр 210

(61)

Дашкевич Ярослав

. укр. історик

13

(87, 93),

84

(19),

92

(37, 42),

128

(123),

129

(29),

156

(42),

160

(100),

269

(15),

377

(13, 14)

Дашков

, рос. посол (1708)

258

(102)

Двинянінов

, офіцер держбезпеки

 1. 177

  (101)

Двоєслов Григорій

, давній письмен-

ник

127

(63)

Дворецька (Коханенко) Парасковія

Станіславівна 91

(40)

Дворецький Василь

, глухів. полков-

ник (1664)

132

(19),

166

(10, 12),

265

(5,9,10, 26-28)

Дворецький Іван

, Остер.сотник

129

(16)

Дворецький Костянтин 91

(40)

Дворник Галина,

чорнобил.

302

(43)

Дворцовенко Павло

, любецький ого-

родник (1726)

262

(42)

Дворянков Леонід

, сосничанин (1943)

310

(122)

Де-Метц

, професор (1930)

336

(54)

Дебельський

, керівник загону (1923)

76

(19)

Дебриней

, генерал-майор (1733)

253

(79)


Де-Витте К.І. 690

(102, 103)

Де Ля-Фліз Даміан

(пом. 1861), франц.

лікар

529

(75, 78)

Де-Морен Микола Іванович

, володар

цегельні

162

(92)

Девдюк Василь

, гуцул. нар. майстер

399

(103)

Девідсон Д.,

філософ

646

(122)

Девліб

, художник

429

(99)

Деволант

, генерал

402

(87)

Дегтяр Гришко

, огородник (1726)

262

(45)


Дегтяр Левун

, селянин (1726)

262

(46)

Дегтяренко Василь

, козак с.Спаське

 1. 278

  (110, 111)

Дегтяренко Іван

, козак с.Спаське

 1. 278

  (110, 111)

Дегтяренко Омелько

, козак с.Спаське

 1. 278

  (110, 111)

Дегтяренко Яким

, козак с.Спаське

 1. 278

  (110, 111)

Дегтярьова Н.Н.

, вчителька (1942)

688

(85)

Дедюк

, боєць продзагону (1918)

63

(113)


Дедюхін В.Г. 739

Дежувщенко Дмитро

, житель Опана-

сівки (1716)

351

(51)

Дей Олексій Іванович

(1921-1986),

літературознавець

519

(34)

Дейкалович Василь

, дяк Змітнєвський

 1. 278

  (113)

Дейкун І.Л.

, голова окруж.суду (1889)

516

(142, 143)

Дейнега Оксана

, чорнобилька

302

(40,

42, 47)


Дейнега Ольга

, чорнобилька

302

(40,

42, 43, 47)

Дейнека Костя

, сотник Менський

 1. 91

  (43)

Дейч О.

, перекладач

451

(76)

Дейша-Коцюбинська Віра Устимівна

(1863-1921), громад. діяч

146

(62), 1. (99),

  329

  (52),

  332

  (49),

  373

  (35,

36, 37),

528

(120)

Дейша-Сіоницька М.

, оперна співачка

692

(119)

Декарт Рене

(1596-1650), філософ

387

(80),

616

(128),

617, 632

(158),

646

(118),

648

(88)

Деко О. 528

(121)

Деларю Михайло Данилович

(1811-

1868), поет, перекладач

485

(63)

Делієв І.Д.,

попечитель Киів. ун-ту

 1. 416

  (152, 155)

Делімарський Р. 133

(18)

Дельвіг

, генерал УНР (1919)

77

(55)

Дельвон

, франц. генерал (1812)

171

(62)


Делюсто С.Ф.

, київ. юрист (1879)

298

(80)


Делянов І.

, голова цензор.комітету

 1. 482

  (10)

Дембовський Едвард

, польськ

.

громад. діяч (1846)

614

(138)

Дементьєв

, моряк

325

(96)

Дементьєв Никифор Васильович

,

депутат ІІ Думи (1907)

59

(121)

Дементьєв Я.

, глухів. міщанин (1677)

134

(162)

Демехін

, політрук НКВС (1941)

769

(77)


Демиденко Василь

, білоусів. свяще-

ник (1969-1972)

188

(89, 94)

Демиденко Іван

, козак с. Лави (1724)

278

(119)

Демиденко Лук’ян

, козак с.Купчичи

 1. 278

  (111, 112)

Демиденко Петро

(1678)

94

(127)

Демиденко Петро

, козак с.Купчичи

 1. 278

  (111, 112)

Демиденко Стефан,

козак с. Купчичи

(1724)

278

(111, 112)

Демиденко Трохим

, козак с. Купчичи

 1. 278

  (111, 112)

Демиденко Юсько

, козак с. Лави

 1. 278

  (119)

Демидов

, заводчик

654

(105, 106)

Демидов В.М.

, секр. обкому ЛКСМУ

664

(55)

Демидов Григорій

, черніг. міщанин

 1. 172

  (170)

Демидов Д. 452

(22, 24)

Демидов Мартин

, черніг.міщанин

 1. 272

  (175)

Демидови

, уральські заводчики

654

(105, 106)

Демидович-Величковський Андрій

,

любецький шляхтич (1642)

90

(30)

Демидович-Величковський Григо

рій

, любецький шляхтич (1642)

90

(30)


Демидович

-

Величковський

Єжи

, лю-

бецький шляхтич (1642)

90

(30)

Демидович

-

Величковський Ілля,

любецький шляхтич (1642)

90

(30)

Демидович-Величковський Кірік

,

любецький шляхтич (1642)

90

(30)

Демидович-Величковський Михай

,

любецький шляхтич (1642)

90

(30)

Демидович-Величковський Павло

,

любецький шляхтич 1642)

90

(30)

Демидович-Величковський Панте-

лій

, любецький шляхтич (1642)

90

(30)


Демидовський Іван

, сотник Киселів-

ський (1770-1783)

91

(42)

Демидовський Олексій

, батурин. сот-

ник (1143-1745)

95

(102),

127

(67)

Демідов

, підрядчик (1791)

203

(93)

Демко

, лисенський сотник (1663)

132

(16)


Демко (Димко)

, козак (1580)

108

(19,

20, 21)


Демков Михайло Іванович

(1859-

1939), педагог, вчений

330

Демкович-Добрянський М. 706

(129)

Демокріт

(470 або 460 до н.е.), філософ

636

(149)

Демосфен

(384-322 до н.е.)

,

афінський

оратор

120

(68)

Демуцький П. 512

(67, 69)

Демченки,

козацький рід

97

(66),

280

(63)


Демченко

, зав.відділом обкому КПУ

(1941)

64

(16)

Демченко Г.

, гімназист (1833)

341

(45)

Демченко Микола Григорович

, пар-

тизан

421

(84)

Демченко Наум

, козак с.Змітнєв

(1724)

278

(113)

Демченко О.С.

, ком. ескадрону 1. 171

  (68)

Демченко Петро

, житель с.Адамовка

 1. 63

  (111)

Демченко Тамара Павлівна,

викладач

вузу

34

(12, 13),

295

(108, 110),

299

(144),

528

(121),

Демченко Юрко

, сотник Голянської

сотні (1699)

123

(4)

Демченкова Уляна

(1849)

280

(63)

Демчинський

329

(36)

Дем’яненко Гнат Мусійович

101

(34)

Дем’яненко Григорій Гнатович

, во-

дій

101

(34)

Дем’янов Іван

, козак (1726)

262

(49)

Денисенко

, керівник загону (1920-

 1. 76

  (13, 23)

Денисенко Василь

, сільський співак

418

(63)

Денисенко В.М.

, філолог

525

(74)

Денисенко Григорій Павлович

, худо-

жник керамики

102

(43)

Денисенко Іван

, учень-гончар (1896)

102

(43)

Денисенко Каленик

, робітник-гончар

 1. 102

  (42, 43)

Денисенко Михайло Іванович

, ху

дожник керамики

102

(43),

526

(33)

Денисенко Петро

, учень-гончар (1896)

102

(42)

Денисенко Степан

, підліток (1895)

102

(42)

Денисенко Федір

, гончар (1895)

102

(42)


Денисенко Філарет

, патріарх

208

(105, 106)

Денисов

, полковник сердюцький

(1708)

737

(183)

Денисов Микола

, партизан

163

(25)

Денисов Михайло

, рос. дяк (1687)

128

(117)


Денисов Михайло

, капітан (1750)

216

(158)


Денисович Василь 255

(103, 106, 107)

Денікін Антон Іванович

(1872-1947),

білогв. генерал (1919)

10

(15),

63

(107),

77

(56, 57, 65),

79

(135, 147, 148, 150),

89

(73, 74),

151

(109),

177

(100, 101),

285

(125),

503

(72)

Деннет Деніель

, філософ

617

(157)

Деполович Л.

, автор букваря (1939)

688

(86)

Дерба Раїса

, вчителька

209

(71, 74)

Дербо Іван

, партизан

163

(25)

Дервіз П.Г. 110

(88)

Дергачов О. 29

(14)

Дергун (Дергунов) Максим

, козак

с.Конятинці (1724)

278

(114, 115)

Дерев’янко Ісаак

, стародуб. городни-

чий (1676)

249

(90)

Дерев’янко Тетяна 381

(78, 79, 83),

382

(82, 83)

Державин В. 438

(64, 65),

441

(51, 55,

58),

451

(74, 77)

Державін Гаврило Романович

, рос.

поет

352

(79),

442

(30),

456

(141),

481

(60),

723

(131)

Державін Микола Севастянович

(1877-1953), історик, філолог

352

(75)

Дериземля Андрій

, черніг. лижник

 1. 651

  (156)

Дерінг-Смирнова І. 440

(128, 139)

Деркач

, керівник трупи

210

(61)

Деркач Андрій,

черніг. поет

441

(104,

107)


Деркач В.

, черніг. лижник (1998)

651

(156)


Деркач Давид

, сотник Краслянський

 1. 49

  (85),

  123

  (4)

Деркач Денис

, сотник Бубновський

 1. 250

  (45)

Деркач Олександр

, поет

449

(108)

Деркачі,

козацький рід

97

(66)

Деркачова Агафія

, вдова (1716)

252

(53-54)


Дерюгіна О.В. 597

(17, 26)

Десков Отто

(1942-1943)

436

(176)

Десницький Михайло

, черніг.архієпи-

скоп (1803-1818)

185

(95),

201

(89,

90),

280

(43)

Десняк Олекса (Руденко Олексій

Гнатович)

(1909-1942), письменник

449

(92, 93, 95, 98),

480

(21)

Десятніков В.А.

, дослідник старожит-

ностей

198

(46, 48)

Детчиха Марія

, вдова (1724)

278

(108)

Дефо Даніель

(бл. 1660-1731)

,

англ.

письменник

521

(116),

688

(100)

Дехан

, черніг. лікар (ХІХ ст.)

507

(82)

Дешковський Ян

, шляхтич (1649)

266

(103)


Дєвочка Микита

, селянин (1726)

262

(46)


Дєдкова Алевтина

, науковець (1945)

403

(85)

Дилевський Микола Михайлович

(нар. 1904), болгар. філолог

93

(59)

Джамбул Джабаєв

(1846-1945)

688

(100)


Джевецький

, конструктор торпед. апа-

ратів (1911)

325

(94, 95, 97)

Джеджалія Іван Філонович

, сотник

Піщанський 93 (57)

Джеджалія Філон

, полковник кропи-

в’янський

93

(57)

Джеймс У. 646

(118)

Дженін Грицько

, козак (1724)

278

(122)


Джепки,

козацький рід

84

(18)

Джиджора І.

, історик

13

(86, 88, 93)

Джотто ди Бондоне

(1266-1337),

художник

197

(68)

Джуджиха

, козацька вдова (1724)

278

(109)


Джулай

, черкас. полковник

93

(57)

Джулай Ю.

, філософ

468

(91)

Джума Ф.

, заст. голови колгоспу

(1946)

34

(11)

Дзвонкевич Варвара Іванівна

(1815)

188

(82)

Дзвонкевич Василь

, білоусів.сотник

188

(82)

Дзвонкевич Василь Григорович

,

канцелярист (1839)

188

(88)

Дзвонкевич Ганна Григорівна

(ХІХ

ст.)

188

(82)

Дзвонкевич Георгій Васильович

,

Білоусів. сотник (1759)

188

(82)

Дзвонкевич Григорій Іванович,

ко-

лезький секретар (ХІХ ст.)

188

(82)

Дзвонкевич Євдокія Григорівна

(ХІХ

ст.)

188

(82)

Дзвонкевич Іван Григорович

(ХІХ

ст.)

188

(82)

Дзвонкевич Михайло Григорович

(Х1Х ст.)

188

(82)

Дзвонкевич М.М.

, революціонер-

народник

188

(82)

Дзвонкевич Олена

, вдова сотника

188

(82)

Дзвонкевич Ольга Григорівна

(ХІХ

ст.)

188

(82)

Дзвонкевич Ольга Степанівна

(ХІХ

ст.)

188

(82)

Дзвонкевич Сергій Григорович

(ХІХ

ст.)

188

(82)

Дзвонкевичі 188

(82)

Дзержинський Фелікс Едмундович

(1877-1926), держ. діяч

62

(88),

76

(22),

79

(145),

403

(87),

688

(95)

Дзик Мелетій

, ієромонах

280

(52),

412

(96)


Дзира Ярослав 243

(107),

693

(184)

Дзокгий Улас

, селянин (1716)

252

(51)

Дзюба

, керівник загону (1921)

76

(14,

20)


Дзюба Іван

, літературознавець

58 (10),

313

(107, 108),

443

(40),

770

(138)

Дзюба О. 367

(47)

Дзюба Сергій Вікторович

(нар. 1964),

поет, журналіст

449

(106, 107, 108),

721

,

744, 751, 754

(133),

755

(169,

170),

760

Дзюба (Мурзенко) Тетяна Анатолі-

ївна

, журналістка, поетеса

449

(107),

702

(140),

721

(113),

744

(163)

Дзюбани,

козацький рід

84

(18)

Дзюби,

козацький рід

97

(66)

Дзюбко

, керівник загону (1942)

768

(76)


Дзялинський Лукаш

, польський

магнат (1680)

108

(19, 20)

Диакон Лев 197

(68)

Дивисенко Леонід

, чорнобилець

302

(43)

Дидзарев Мустафа

, полковий обозний

 1. 93

  (57)

Диєв О. 533

(90)

Дикий-Павленко Михайло

, козак

 1. 278

  (107, 108)

Дикий-Павленко Опанас

, козак

(1724)

278

(107, 108)

Димитрієв Микола,

черніг. грек

(1750)

216

(162)

Димитрій Ольгович

, Н.-Сів. князь

222

(162)

Димченко

, працівник обкому КПУ

 1. 437

  (59)

Дифіл

, давній філософ

638

(140)

Димитриєвич Іоасаф

(пом. 1677), ігу-

мен Крупицько-Батурин мон-ря

280

(49, 53)

Димитрій

, володар Путивля (поч. ХVІ

ст.)

147

(24)

Димитрій І

, патріарх Константиноп.

 1. 208

  (101)

Димник М.

, укр. досдідник

745

(100)

Динисій

, митрополіт

280

(49)

Динник Андрій Леонтійович

(1920-

1987), письменник-гуморист

449

(97)

Дирявіна Ю.М.

, вчителька

85

(140)

Дистерло Олександр Романович

,

титул. радник (1884)

668

(117)

Дистерло Роман Олександрович

(нар.

1854), сенатор (1884)

668

(117)

Дишковець Сергій Прокопович

, пра-

цівник ЧАЕС

308

(25)

Диякон Лев 638

(139)

Дівович О.

(1756)

13

(91)

Дівович Семен

, укр. письменник

(ХVІІІ ст.)

13

(91),

362

(161, 163),

454, 457

(76)

Дівочка Онисифор

, митрополіт (ХVІІ

ст.)

208

(103)

Діденко В.

, поет

734

(122)

Дідики 41

Дідовець

, селянин з Неданчич

8

(27)

Дідовець Ганна Іванівна

(нар. 1905)

,

жителька с. Неданчич

9

(91, 95)

Дідович Петро Миколайович

(нар.

1935), письменник

449

(102, 103)

Дідовичі-Трипільські 92

(36)

Дідовці 188

(86, 88)

Дідок 8

(24)

Дідро Дені

(1713-1784), франц. пись-

менник, філософ

13

(92),

362

(161,

165),

621

(135)

Дік Геннадій Абрамович

, нач. зміни

ЧАЕС

308

(23)

Діккенс Чарлз

(1812-1870), англ.

письменник

521

(119)

Діловець Матвій

, козак (1724)

278

(122)


Дільтей Вільгельм 646

(118),

647

(139)


Дімнік М.

86

(99, 100)

Дімо М.О.,

грунтознавець

48

(62)

Дінанський Давид 611

(135)

Дінкевич Йосип Львович

(1910-1966)

449

(95)

Діоген Лаертський

(1 пол. 3 ст.),

давньогрец. письменник

439

(110),

623

(145),

628

(87),

638

(139)

Діонісій,

патріарх константиноп.

190

(65),

280

(48)

Діонісій

, ніжин. ігумен

389

(32)

Дір

київ. князь

26

(96),

491

(96)

Дітріх

, німец. солдат

54

(18)

Длуський Е

., музикант ХІХ ст.

329

(44, 50),

408

(88)

Длуський Мартин

, гадяцький старо-

ста (1638)

105

(29, 30)

Дмитренко Л.

, письменник

688

(100)

Дмитрашиха (Дамитрашиха) Ната-

лія 190

(66),

328

(72)

Дмитрашко (Думитрашка)-Райча

Ро-

діон Григорович

, полковник перея-

слав. (1667-1671)

93

(59),

128

(107,

108, 109, 112, 116, 120, 122),

129

(18),

252

(48)

Дмитрашко-Райча Федір Андрійович

(нар. 1736), бунчук. товариш (1782)

96

(13)

Дмитренко В.П. 11

(142)

Дмитренко Василь,

любечанин

262

(48)


Дмитренко Леонід

, літератор

449

(99)

Дмитренко М.

, історик

128

(108, 115,

123)


Дмитренко Олексій

, письменник

449

(99)


Дмитренко П.С. 381

(73)

Дмитренко Семен

, любечанин (1726)

262

(48)

Дмитрієв Андрій

, черніг. міщанин

(1666)

272

(172)

Дмитрієв Іван

, черніг. міщанин (1666)

272

(180)

Дмитрієв Лев Олександрович

(1921-

1993), філолог

485

(64)

Дмитрієв Леонтій Андрійович

, чер-

ніг. міщанин (1666)

272

(172)

Дмитрієв М.

(1905)

58

(11)

Дмитрієв Михайло

, стольник (1654)

142

(95)

Дмитрієв Михайло

, любецький дяк

 1. 262

  (47)

Дмитрієва Ганна

, спортсменка

314

(85)


Дмитрієнко М.Ф. 216

(156),

369

(112)

Дмитрієнко Онисим

, войт (1726)

262

(51)


Дмитрій

, київ. архімандрит (ХІХ ст.)

393

(142)

Дмитрій Всеволодович

, князь (ХІІІ-

ХІV ст.)

18

(4)

Дмитрій Іванович Донський

, князь

москов. (ХІV ст.)

70

(8, 9),

153

(170),

280

(48),

657

(93)

Дмитро Сокира

, литов. князь

33

(22)

Дмитрош Грицько

, козак с. Кудровці

 1. 278

  (116)

Дмитрош Демко

, козак с. Кудровці

 1. 278

  (116, 117)

Дмитрош Дем’ян

, козак с. Кудровці

 1. 278

  (116, 117)

Дніпровський П.

,секр. черніг. обкому

КПУ (1946)

73

(104)

Дністровий Анатолій

, поет

449

(108),

700

Добіаш Антон Вячеславович

, профе-

сор (1880)

372

(68, 69)

Добіаш Й.В.

, ніжин. професор (1914)

529

(72)

Добнер

, славіст

352

(77)

Добрий Вечір

, керівник загону (1921)

76

(14)

Добринь

, сержант держбезпеки (1937)

437

(57)

Добриня (Нікитич)

, син кгнязя Мала

(Х ст.)

26

(96),

480

(17),

491

(987),

678

(42)

Добриця Олександр Павлович

(нар.

1947), журналіст

40

(25),

209

(72,

73),

449

(107)

Добровенко Андрій

, літератор

449

(108)


Добровинов Єремей

, черніг. міщанин

 1. 272

  (172)

Добровинов Кипріян Єремейович

,

чернігівець (1666)

272

(172)

Добровольський

, поміщик

124

(45)

Добровольський Петро Михайлович

(1871-1910), черніг. історик

5

,

30

(123),

144

(26),

178-а

(47, 52),

191

(38, 40),

192

(25),

194

(18, 19, 27),

195

(54, 55, 56),

203

(101, 102),

329

(54),

331

(64),

369

(106),

412

(100,

102),

424

(85, 86),

442

(31),

458

(58),

530

(59),

533

(91),

687

(100)

Добровоський

, чеський науковець

352

(80)

Добровський

, аббат

352

(77)

Доброгаєв К.

, ніжин. священик (1917)

143

(6)

Доброленська Юлія Георгіївна

(нар.

1898), дитяча письменниця

449

(109)

Добролюбов М. 481

(62)

Добронецький Василь

, бунчук. това-

риш

46

(49)

Добронизький Василь

, власник с.

Суличівки (1654)

90

(33)

Доброницький Лукаш

,.осавул (1725)

74

(89)

Добронізський Н.П.

, дворянин

162

(93)


Доброскоки,

козацький рід

97

(66)

Доброслав Судьїч

, галицький боярин

(ХІІІ ст.)

86

(96)

Добротворський Амвросій Порфиро-

вич

, дир. училищ (1883)

53

(87)

Добряка-Обід

, вчителька с.Забуянного

 1. 77

  (66)

Добрянський

, сільський вчитель

  1. 339

   (158)

Довбиш Єфим

, Н.-Сів. ремісник (1827)

157

(66)

Довбиш Олексагндра,

дружина н.-сів.

ремісника (1827)

157

(66)

Довбненко (Довбенко) Андрій

, козак

с. Лави (1724)

278

(119, 122)

Довбненко (Довбенко) Мойсей

, козак

с. Лави (1724)

278

(119, 122)

Довбненко (Довбенко) Улас

, козак с.

Лави (1724)

278

(119, 122)

Довгаленки

, козацькі сироти Сосниц.

куреня (1724)

278

(109)

Довгань Б.С.,

київ. скульптор

321

(145)


Довгий Олексій Прокопович

(нар.

1929), журналіст, поет

449

(97),

749

(145)

Довгопол Іван

, отаман Решетилівсь

кий (1722)

84

(16)

Довгополенко Гаврило

, переяслав.

дука (ХVІІ ст.)

519

(30)

Довгоброд І.Я.

, культур. діяч

665

(114),

715

(144)

Довгополий Клим

, власник землі

 1. 252

  (52)

Довгополов Л.К. 439

(119)

Довгун Васко

, житель с.Долгуни

9

(92),

262

(44)

Довгяло

, командир литов. загону

(1649)

269

(18, 19)

Довгялло Абрагам

, польський

шляхтич (1649)

255

(105),

269

(36)

Довженко Г.Д.

, Герой Соц. Праці

664

(56)


Довженко Григорій Карпович 404

(90)


Довженко Карпо 404

(90)

Довженко Митрофан 404

(90)

Довженко Мусій

404

(90)

Довженко Олександр Петрович

(1894-1956), кінорежисер

54

(11, 12,

18, 19),

345

(65),

380, 381, 382, 404,

406

(160),

449

(87, 91, 94, 98),

460

(41),

466, 474, 480

(21),

619

(143),

697

,

734

(122),

736

(195),

752

(95,

96),

769

(76),

777

(165)

Довженко Павло 404

(90)

Довженко Петро Семенович 404

(91),

467

(121)

Довженко Поліна Петрівна

, сестра

кінорежисера (1956)

380

(71, 76),

381

(77-78)

Довженко Самійло Тарасович 404

(91)


Довженко Семен Тарасович

404

(91),

466

(4),

467

(120)

Довженко Тарас Григорович 404,

467

(121)

Довженко-Крилова Варвара Семе-

нівна 381

Довжик

, житель Переволочни

50

(47)

Довмонт Єжі

, польськ. резидент

258

(91, 102-103)


?


elmi-srlr--2016--579-80.html

elmi-srlr--2016--579-85.html

elmi-srlr--2016--579-9.html

elmi-srlr--2016--579-94.html

elmi-srlr--2016--579-99.html