©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

DARÇINOVA AYSU - İnformasiya cәmiyyәtinin bәrqәrar olması ilә әlaqәli proseslәr әyani surәtdә


DARÇINOVA AYSU 


ETİBAR QIZI


655 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Qax rayonu Tasmalı kənd tam orta
məktəbinin məzunudur.

HƏSRƏTLİ SƏBİNƏ


MÜBARİZ QIZI


655 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri 36 saylı tam orta
məktəbin məzunudur.

ƏHMƏDOVA QƏRƏNFİL


CEYHUN QIZI


654 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 276 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

NOVRUZOV FƏRİD 


MİKAYIL OĞLU


654 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri humanitar və təbiət-
riyaziyyat təmayüllü "İstedad"
liseyinin  məzunudur.

ABDULLAYEV İLKİN 


TEYFUR OĞLU


654 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kompüter mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı Özəl türk liseyi Şirvan filialının
məzunudur. 

ƏLİYEV HÜSEYN 


ŞAHİN OĞLU


656 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Gəncə şəhəri K.D.Uşinski adına 29
saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.

NƏZƏROV YADİGAR


MÜQƏDDƏS OĞLU


654 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Astara rayonu N.Gəncəvi adına
Şiyəkəran kənd 1 saylı tam orta mək-
təbinin məzunudur.

ƏJDƏROVA SƏMA 


RƏHMAN QIZI


654 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Abşeron rayonu Xırdalan şəhər 7
saylı tam orta məktəbin məzunudur.

49


ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ


HƏSƏNOV VÜQAR 


İLQAR OĞLU


654 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri Akademik Z.Əliyeva
adına liseyin məzunudur.

ABBASOVA AYNUR 


ƏMİR QIZI


654 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Ordubad Qız liseyinin məzunudur. 

EYVAZOVA LAMİYƏ


FİRİDUN QIZI


653 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
İsmayıllı rayonu Diyallı kənd tam orta
məktəbinin məzunudur.

YUSUBOV YAQUB 


VAQİF OĞLU


653 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 193 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

ƏSƏDOV RAUF


RÖVŞƏNOVİÇ


652 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kompüter mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 210 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur. 

ABDULLAZADƏ NƏRMİN


ELXAN QIZI


652 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 147 saylı texniki-humani-
tar təmayüllü liseyin məzunudur.

BABAZADƏ ZƏRƏNGÜL


ADİL QIZI


652 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Oğuz rayonu V.İbrahimov adına
Xaçmaz kənd 2 saylı tam orta mək-
təbinin məzunudur.

ƏHMƏDOV RAHİB 


NAZİM OĞLU


652 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri 1 saylı tam orta
məktəbin məzunudur.

ƏZİZLİ NURLAN 


YAŞAR OĞLU


652 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri Akademik Z.Əliyeva
adına liseyin məzunudur.

LÜTVƏLİZADƏ AYXAN


ELŞƏN OĞLU


653 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 220 saylı məktəb-liseyin
məzunudur. 

ABDİN AYTAC 


ZÜLFÜQAR QIZI


649 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 234 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur. 

QULUYEV VÜSAL 


ŞAHİN OĞLU


650 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Qəbələ rayonu Vəndam qəsəbə 2
saylı tam orta məktəbinin məzunudur. 

50


ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ


g


I QRUP


QULİYEV BƏHRUZ 


PƏRVİZ OĞLU


649 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı Türk liseyinin (BDU-nun
nəzdində, təsisçi Türkiyə Dəyanət
Vəqfi) məzunudur.

ƏLİYEV ELNUR 


FƏXRƏDDİN OĞLU


649 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «İnformasiya
texnologiyaları və sistemləri
mühəndisliyi» ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri Akademik Z.Əliyeva
adına liseyin məzunudur.

MƏHƏRRƏMLİ SULTAN


MÜŞFİQ OĞLU


649 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri Neftçi Qurban adına 288
saylı tam orta məktəbin məzunudur.

HACIYEV ƏLİ 


İLHAM OĞLU


649 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 229 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur. 

HACIYEVA JALƏ 


RAUF QIZI


649 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 297 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

HEYDƏROVA NƏZRİN


MƏHƏMMƏD QIZI


648 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Riyaziyyat müəllimliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Biləsuvar rayonu T.Əliyev adına
Yuxarı Cürəli kənd tam orta mək-
təbinin məzunudur.

HÜSEYNOV ƏBÜLFƏZ


KAMİL OĞLU


648 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Proseslərin
avtomatlaşdırılması mühəndisliyi»
ixtisasına qəbul olub.
Naxçıvan MR Şərur rayonu
Y.Həsənov adına Yuxarı Yaycı kənd
tam orta məktəbinin məzunudur.

AXVERDİYEVA ÜLKƏR


RÖVŞƏN QIZI


648 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Şirvan şəhəri B.Aslanov adına 16
saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.

SƏFƏRLİ XUMAR 


ELXAN QIZI


648 balla Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universitetinin «Riyaziyyat
və informatika müəllimliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bərdə rayonu Akademik Z.Əliyeva
adına texniki təmayüllü məktəb-
liseyin məzunudur.

HEYDƏROV ƏLİYAR 


ŞAHİN OĞLU


649 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Siyəzən rayonu C.Cabbarlı adına 1
saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.

HÜSEYNZADƏ MƏLİHƏ


SƏYƏVUŞ QIZI


648 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri Akademik Z.Əliyeva
adına liseyin məzunudur.

İSAZADƏ ELLADA 


OQTAY QIZI


648 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Qəbələ rayonu Bunud kənd tam orta
məktəbinin məzunudur. 

51


ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ


ŞABANOVA ALTUNA


MAHİR QIZI


648 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Kompüter
mühəndisliyi» ixtisasına qəbul olub.
Zaqatala rayonu Kəpənəkçi kənd tam
orta məktəbinin məzunudur.

MANAFOVA İLAHƏ 


VƏLİ QIZI


648 balla "ADA" Universitetinin
«İnformasiya texnologiyaları və sis-
temləri mühəndisliyi» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 12 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur. 

AĞAZADƏ AYTAC 


RÖVŞƏN QIZI


648 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «İnformasiya
texnologiyaları və sistemləri
mühəndisliyi» ixtisasına qəbul olub.
Lənkəran rayonu Zövlə kənd tam
orta məktəbinin məzunudur.

ƏMİROV KƏNAN 


İLHAM OĞLU


647 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kompüter mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Ağdaş rayonu Ləki qəsəbə 6 saylı
tam orta məktəbinin məzunudur. 

ƏLİYEVA FİDAN 


NƏSİB QIZI


647 balla "ADA" Universitetinin
«İnformasiya texnologiyaları və sis-
temləri mühəndisliyi» ixtisasına qəbul
olub.
Sumqayıt şəhəri 11 saylı tam orta
məktəbin məzunudur. 

FƏRƏCOVA AYTƏKİN


ARZUMAN QIZI


647 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Riyaziyyat müəllimliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Masallı rayonu Çaxırlıl kənd tam orta
məktəbinin məzunudur.

ABASOVA REYHAN 


CALAL QIZI


646 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Riyaziyyat» ixtisasına qəbul olub.
Salyan rayonu 4 saylı şəhər tam orta
məktəbinin məzunudur.

RƏHİMOVA NURANƏ


BAHƏDDİN QIZI


646 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Kompyuter elmləri» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 179 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur. 

OSMANOVA ÇİMNAZ 


RADİF QIZI     


646 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 314 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur. 

ABBASOV RAHİB 


XANLAR OĞLU


647 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Kompyuter elmləri» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 165 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur. 

SADIQOV ZİYƏDDİN 


ƏLİ OĞLU


646 balla "ADA" Universitetinin
«Kompyuter elmləri» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı Avropa liseyinin məzunudur.

BAZAROV ABDULLAH


HƏMİD OĞLU


646 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Mexanika mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Şəki Azərbaycan-Türkiyə özəl
liseyinin məzunudur.

52


ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ


g


I QRUP


ƏLİZADƏ ƏZİZ 


BİNNƏT OĞLU


645 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı Özəl türk liseyi Mingəçevir filialı -
nın məzunudur.

UMAROV İLKİN 


TOĞRUL OĞLU


645 balla "ADA" Universitetinin
«İnformasiya texnologiyaları və sis-
temləri mühəndisliyi» ixtisasına qəbul
olub.
Ağdaş rayonu M.Şeyxzadə adına
Texniki, təbiət və humanitar təmayül-
lü internat tipli gimnaziyanın
məzunudur. 

ƏLİYEVA LEYLA 


HAKİM QIZI


645 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Kimya mühəndis-
liyi» ixtisasına qəbul olub.
Gəncə şəhəri İ.Nəsimi adına 44 saylı
Bağça-məktəb-lisey kompleksinin
məzunudur.

TYULİN DMİTRİY 


ALEKSEYEVİÇ


645 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Kompüter
mühəndisliyi» ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 145 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur. 

ZEYNALZADƏ GÜLTAC


ZEYNALABDIN QIZI


644 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Naxçıvan şəhəri Heydər Əliyev adına
məktəbin məzunudur.

BABAYEV FUAD 


BALIŞ OĞLU


644 balla "Qafqaz" Universitetinin
«İnşaat mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
BDU-nun nəzdində «Gənc istedad-
lar» liseyinin məzunudur.

ƏKBƏRLİ SAMİR 


RASİM OĞLU


644 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kompüter mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri 15 saylı tam orta
məktəbin məzunudur. 

BAYBEKOV ŞAMXAL 


RAVİL OĞLU


643 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 83 saylı məktəb-liseyin
məzunudur 

NƏSİBOV EMİN 


ABİD OĞLU


643 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kompüter mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 287 saylı «Zəkalar»
liseyinin məzunudur.

RZAYEV RAFƏT 


RASƏT OĞLU


645 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
İmişli rayonu Y.Sadatxanov adına
Aranlı kənd 1 saylı tam orta mək-
təbinin məzunudur. 

GÖYÜŞOV ORXAN 


VÜQAR OĞLU


643 balla "Qafqaz" Universitetinin
«İnşaat mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri humanitar və təbiət-
riyaziyyat təmayüllü “İstedad”
liseyinin  məzunudur.

SƏMƏDZADƏ SƏMƏD


SÜLEYMAN OĞLU


643 balla "ADA" Universitetinin
«İnformasiya texnologiyaları və sis-
temləri mühəndisliyi» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri Texniki humanitar liseyin
məzunudur. 

53


ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ


SULTANOV MİRZƏCAN


RASİM OĞLU


642 balla "Qafqaz" Universitetinin
«İnşaat mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Siyəzən rayonu M.Müşfiq adına 2
saylı şəhər orta məktəbinin
məzunudur.

ZÜLFÜQAROVA GÖZƏL


NOVRUZ QIZI


642 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Kompyuter elmləri» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 299 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

CƏBİYEV MƏHƏMMƏD


ARZU OĞLU


642 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kompüter mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 214 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur. 

QASIMOVA LEYLA 


MƏHƏRRƏM QIZI


641 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Göygöl rayonu 4 saylı şəhər tam orta
məktəbinin məzunudur.

BABAYEV SABİR 


OQTAY OĞLU


641 balla "ADA" Universitetinin
«Kompyuter elmləri» ixtisasına qəbul
olub.
Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi, Heydər Əliyev adına liseyin
məzunudur. 

XUDİYEV ELVİN 


ƏNVƏR OĞLU


641 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri Təbiət elmləri
təmayüllü gimnaziyanın məzunudur. 

ƏHMƏDOVA SARA 


NADİR QIZI


641 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Cəbrayıl rayonu 5 saylı tam orta
məktəbin məzunudur. 

BƏBİROV DİLQƏM 


ŞAMİL OĞLU


640 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kompüter mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri Neftçi Qurban adına 288
saylı tam orta məktəbin məzunudur.

ABDURAHMANOVA TURAN


ÇİNGİZ QIZI


640 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Zaqatala rayonu Bəhmədli kənd orta
məktəbinin məzunudur. 

RAMAZANOV NURLAN


ZAKİR OĞLU


642 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Neft-qaz qurğuları
mühəndisliyi» ixtisasına qəbul olub.
Lerik rayonu Lüləkəran kənd tam orta
məktəbinin məzunudur. 

QULİYEVA ELNARƏ 


ELŞƏN QIZI


639 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Ağcabədi rayonu S.Vurğun adına 4
saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.

ABBASOVA QUMRU 


ZEYNALABDİN QIZI


639 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kompüter mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 276 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur. 

54


ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ


g


I QRUP


BAĞIROV HÜSEYN


İBRAHİM OĞLU


639 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Proseslərin
avtomatlaşdırılması mühəndisliyi»
ixtisasına qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri 11 saylı tam orta
məktəbin məzunudur. 

RƏHİMOV MURAD 


POLAD OĞLU


639 balla Bakı Ali Neft Məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub. 
Gəncə Azərbaycan-Türkiyə özəl
liseyinin məzunudur. 

NƏZƏRLİ LEYLA


HƏSƏNŞAH QIZI


639 balla Lənkəran Dövlət
Universitetinin «Riyaziyyat və infor-
matika müəllimliyi» ixtisasına qəbul
olub.
Lənkəran rayonu 8 saylı şəhər tam
orta məktəbinin məzunudur. 

MAHMUDLU NAZLI 


SEVDİYAR QIZI


639 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 63 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

HÜSEYNOV REAL 


SƏNANİ OĞLU


639 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 3 saylı tam orta məktəbin
məzunudur.

ƏLİBƏYLİ NURLAN 


RİZVAN OĞLU


639 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Neft-qaz qurğuları
mühəndisliyi» ixtisasına qəbul olub.
Naxçıvan MR Sədərək rayonu
Q.Yediyarov adına Sədərək 2 saylı
tam orta məktəbinin məzunudur. 

ZEYNALOVA NƏRMİN


NATİQ QIZI


639 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Zaqatala rayonu Tala kənd 3 saylı
tam orta məktəbinin məzunudur. 

RÜSTƏMOV KƏNAN


DEVRAN OĞLU


639 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 104 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur. 

GÜLÜM ÜLVİ 


EMİL OĞLU


638 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Mexanika mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 156 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur. 

İSMAYILOVA AYŞƏN


ELMAN QIZI


639 balla "ADA" Universitetinin
«İnformasiya texnologiyaları və sis-
temləri mühəndisliyi» ixtisasına qəbul
olub.
Saatlı rayonu S.Vurğun adına 1 saylı
şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.

LAÇINOV LAÇIN 


MAYIL OĞLU


638 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Xaçmaz rayonu Yeni Həyat kənd tam
orta məktəbinin məzunudur. 

SƏNYARLI ƏSMƏR 


VÜQAR QIZI


638 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kompüter mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Qəbələ rayonu Vəndam qəsəbə
1 saylı tam orta məktəbin
məzunudur. 

55


ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ


SÜLEYMANLI KAMRAN


ÇİNGİZ OĞLU


637 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Proseslərin
avtomatlaşdırılması mühəndisliyi»
ixtisasına qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri 14 saylı tam orta
məktəbin məzunudur.

ZEYNALLI ŞÖLƏXANIM


NİYAZ QIZI


638 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 190 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur. 

MUSAYEVA LALƏ 


RAMİN QIZI


637 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri 40 saylı tam orta
məktəbin məzunudur. 

HEYDƏROVA GÜNEL


SAMİD QIZI


637 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Ağdaş rayonu N.Gəncəvi adına 2
saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.

KƏRİMOV RƏSUL 


RÖVŞƏN OĞLU


637 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kompüter mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Gəncə şəhəri 26 saylı məktəb-lisey
kompleksinin məzunudur.

YƏHYAYEV RAVİL


İLQAROVİÇ


637 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Şamaxı rayonu T.Kərimov adına
Göylər kənd 2 saylı tam orta mək-
təbinin məzunudur.

QASIMOVA NƏRMİNƏ


AZAD QIZI


637 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri Akademik Z.Əliyeva
adına liseyin məzunudur.

ZEYNALLI DURNA 


ZEYNALABDIN QIZI


636 balla "ADA" Universitetinin
«Kompyuter elmləri» ixtisasına qəbul
olub.
Naxçıvan şəhəri Heydər Əliyev adına
məktəbin məzunudur.

BABAŞLI QUBA 


ƏLSAAB QIZI


636 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Riyaziyyat müəllimliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Ucar rayonu Ə.Məmmədov adına
Müsüslü kənd tam orta məktəbinin
məzunudur.

ABDULLAYEV XƏYYAM


ƏLİZADƏ OĞLU


637 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Kompyuter elmləri»
ixtisasına qəbul olub.
Sabirabad rayonu H.Z.Tağıyev adına
6 saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.

MƏMMƏDOV FƏRİD 


MÜSABİR OĞLU


635 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Proseslərin
avtomatlaşdırılması mühəndisliyi»
ixtisasına qəbul olub.
Oğuz rayonu E.Nəbiyev adına
Tərkəş kənd tam orta məktəbinin
məzunudur.

XALİDZADƏ GÜLNAR


XEYRƏDDİN QIZI


636 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Riyaziyyat və informatika müəllim-
liyi» ixtisasına qəbul olub.
Qəbələ rayonu Bum qəsəbə orta
məktəbinin məzunudur.

56


ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ


g


I QRUP


TEYMUROV KAMRAN


ƏLİRZA OĞLU


635 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «İnformasiya
texnologiyaları və sistemləri
mühəndisliyi» ixtisasına qəbul olub.
Hacıqabul rayonu İ.Ələkbərov adına
1 saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur. 

İSMAYILOV ELTUN 


ŞAHİN OĞLU


635 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Neft-qaz qurğuları
mühəndisliyi» ixtisasına qəbul olub.
Gəncə şəhəri M.Mehdizadə adına 4
saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.

SALAHOV ELMİN 


ŞAHİN OĞLU


635 balla "Qafqaz" Universitetinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri Təbiət elmləri
təmayüllü gimnaziyanın məzunudur. 

BƏXTİYARLI NİCAT

?


elmi-srlr--2017--3-84-10.html

elmi-srlr--2017--3-84-104.html

elmi-srlr--2017--3-84-109.html

elmi-srlr--2017--3-84-113.html

elmi-srlr--2017--3-84-118.html