Darsning borishi:

1.

Tashkiliy qism :

Salomlashish, davomatni aniqlash, kompyuterlarni va o`quvchilarning darsga tayyorligini tekshirish;

2. O`tilgan mavzuni takrorlash:

o`tilgan mavzuni mustahkamlash uchun savollar berish orqali ularning bilimini sinash, baxolash.

3. Yangi mavzu bayoni:

To`g`ri chiziq, egri chiziq uskunasi yordamida shakillar yaratish

Avvalgi darsda

qalam

va

mo`yqalam

yordamida turli tasvirlar yaratish ko`nikmalarini hosil qilgan edinggiz. Ba`zida o`ylagan rasimlarni chizishda

to`g`ri chiziq

yoki

egri chiziq

uskunalaridan foydalanish mumkun(1-2rasmlar). 1. rasm 2- rasm

1-mashiq. Geametrik shakillar.

Uskunalar panilidan

To`g`ri chiziq

uskunasi tanlanadi. Ishchi maydoniga o`tib shakil chizishdan avval shu shakilning rangi tanlab olinadi. Shakil nomi uskunasini tanlash orqali yoziladi.
3-rasm.

Matin yaratish uskunasini ish maydonida faollashtirilgach, matn shrift, rangi va turini tanlashga imkon beruvchi panel aks etib turadi.

Hosil bo`lgan bu rasmni

Shakillar.bmp

nomi bilan saqlab qo`ying.

Paintda obyekt nusxasini olish va joylashtirish

Paintda chizilgan biror rasm yoki obyekt nusxasini olish uchun uskunasi tanlanadi va <> yordamida obyekt belgilanadi. So`ngra <>ni menyuning

Правка

(Tahrir) bo`limiga olib borib,

Копировать

(Nusxa olish) ko`rsatmasi tanlanadi. Nusxasi olingan obyektni:Olingan nusxa kompyuterning

bufer

deb ataluvchi xotirasida saqlanib turadi.

Saqlangan rasimni <<

Правка

>>

bo`limidagi

<<

Вставить

>>

buyrug`i yordamida ixtiyoriy ravishda ish maydoniga joylashtirish mumkin(4- rasm).

4-rasm


Shu usuldan foydalanib, <> hosil qilamiz va bu faylni

Yulduz.bmp

nomi bilan saqlaymiz.

2-mashiq. O`zbekiston Respublikasi bayrog`i.

Menyuning

Рисунок

Атрибуты

bo`limiga kirib, ish maydonining o`lchamlarini mos ravishda 600x300 ga o`zgartiring. 5- rasmni

to`g`ri chiziq

uskunasidan, 6- rasimdagi bayroqning hilpiragan holatni

egri chiziq uskunasidan

foydalanib chizing.

5- rasm 6- rasm

Bayroqdagi <<

Yarim oy

>>rasmini hosil qilish uchun 1 ta oq doira va 1 ta ko`k rangli doira yonma-yon chiziladi. Yulduzchalar, yuqoriga saqlangan

Yulduz.bmp

faylidagi <> rasmini nusxalash va bayroqning ko`k rangli qismiga 12 marta

Виставка

(Joylashtirish) orqali hosil qilinadi (5,6- rasm).

4. Mavzuni mustahkamlash :

To`g`ri to`rtburchak, ellips va o`tmas burchakli to`rtburchak uskunalari yordamida shakillar yaratish

– To`g`ri to`rtburchak

– ellips

– o`tmas burchakli

– ko`pburchak

uskunalaridan foydalanib rasm chizish.

Paintda obyektni akislantirish, og`dirish va burish amallari

Paint ish maydonida avval shakl chizib olinadi, shakil belgilanadi va

Рисунок

Отразить

/

повернуть

yoki

Растянуть

/

наклонить

amallari bajariladi.

Teskor savollar: 1. Qadimgi rasm va tasvirlar yaratish usullari haqida gapirib bering.

 2. Kompyuterda rasm yaratish uchun nimalar zarur?

 3. Kopyuter grafikasidan qaysi soha egalari foydalanadi?

 4. Qanday dasturlar grafik muharrirga misol bo`la oladi?

 5. Paint grafik muharririning imkoniyatlarini izohlab bering.

 6. Paint dasturini ishga tushirishning qanday usullarini bilasiz?

 7. Paint interfeysi qanday qisimlardan iborat?

 8. Dastur menyusidagi ko`rsatmalar vazifasini tushuntirib bering?

 9. <> nima?

 10. Paint dasturini qanday ishga tushiramiz?

5.Uyga vazifa : 1-mashiqni qo`lda bajarib kelish oq listga


Savollar:


 1. Kopyuterda grafik tasvirlarni yaratish va qayta ishlash uchun mo`ljallangan dastur nomi. 2. Kompyuterdagi matn, grafik va boshqa turdagi ma`lumotlarni ekranda aks ettirish qurilmasi. 3. Tashqi xotirada biror nom bilan saqlab qo`yilgan har qanday ma`lumot. 4. Kompyuter ishini osonlashtiruvchi va dasturlarni boshqarish uchun qulaylik yaratuvchi kompyuter qurilmasi. 5. Qog`ozdagi tasvir va matinlarni kompyuter xotirasiga kirituvchi qurilma. 6. Ekrandagi sonni xotiraga saqlab qo`yish uchun kalkulyatorning qanday tugmasi bosiladi? 7. Ustiga harf son va boshqa belgilar yozilgan kompyuterning asosiy qurilmasi nomi? 8. Buyruq yuki amalni tasdiqlovchi klavish nomi? 9. Bosh harflarni yozish uchun mo`ljallangan klavish? 10. F1,F2,…,F12 kilavishlar nomi? 11. Ranglarni tanlash va o`zgartirish imkoniyatini beruvchi ranglar majmuyi (paint).
Do'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Dars maqsadi: Ta`limiy: O`quvchilarga paintda uskunalar panelidan foydalanishni o`rgatish Tarbiyaviy

Sana06.06.2017
Hajmi98.45 Kb.
12- dars. Paintda amallar bajarish

sana: ________5-sinf

Dars maqsadi:

Ta`limiy:

O`quvchilarga paintda uskunalar panelidan foydalanishni o`rgatish..

Tarbiyaviy:

O’quvchilaring jamoada ishlash orqali o’zaro do’stlik munosabalarini tarbiyalash, vatanni sevishga o’rgatish.

Rivojlantiruvchi

: O’quvchilarga mantiqiy savollar berish orqali mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ,o’z fikrini erkin bayon qilish malakalarini hosil qilish.

Darsda Foydalaniladigan metodlar:

Noa`nanaviy

Dars turi:

Ko`nikma va malakalarini rivojlantiruvchi dars .

Dars jixozi:

Kompyuter, Darslik

Darsning bosqichlari jadvaliTashkiliy qism

3 minut

Ma`naviyat daqiqalari

2 minut

O`tilgan mavzuni takrorlash

5 minut

Yangi mavzu bayoni

15 minut

Yangi mavzuni mustahkamlash

7 minut

Mustaqil ish

3 minut

Darsni yakunlash. Baxolash

3 minut

Uyga vazifa

2 minut
1

P

A

I

N

T

2

M

O

N

I

T

O

R

3

F

A

I

L

4

S

I

C

H

Q

O

N

C

H

A


5

S

K

A

N

E

R

6

M

S


7

K

L

A

V

I

A

T

U

R

A
8

E

N

T

E

R

9

S

H

I

F

T
10

F

U

N

K

S

I

O

N

A

L


11

P

A

L

I

T

R

A


1I2N

3

F
4


O
5


R

6

M7A8T


9I


10
K
11


A?


eln-misir-olu-nsibov---112.html

eln-misir-olu-nsibov---117.html

eln-misir-olu-nsibov---121.html

eln-misir-olu-nsibov---126.html

eln-misir-olu-nsibov---130.html