1 ... 167 168 169 170 171 172 173 174 ... 298

Elmi redaktorlar: Əziz Məmmədov - səhifə 171

səhifə171/298
tarix17.01.2018
ölçüsü6.34 Mb.

rayonunun  Diyadin  kəndində  88,  Axura  və  Dizə  kəndlərinin  hər  birində 

234,  Babək  rayonunun  Qahab  kəndində  612,  Güznüt  kəndində  324, 

Naxışnərgiz kəndində 234, Ordubad rayonunun Aşağı Əylis kəndində 234, 

Culfa  rayonunun  Əlincə  kəndində  252,  Şahbuz  rayonunun  Sələsüz  və 

Nursu  kəndlərinin  hər  birində  234,  Kəngərli  rayonunun  Qarabağlar 

kəndində  648  şagirdlik  tam  orta  məktəb  binaları  istifadəyə  verilmiş, 

Naxçıvan  şəhəri  9  nömrəli  ,  Şəmr  rayonunu  Püsyan,  Culfa  rayonunun 

Bənənəniyar,  Şurud,  Şahbuz  rayonunun  Gömür  kəndlərində  məktəblərin 

tikintisi və yenidən qurulması başa çatdırırimışdır. Ümumilikdə il ərzində 

19 tam orta məktəb binasında tikinti, yenidənqunma və əsaslı təmir işləri 

həyata  keçirilmişdir.  Təhsil  sistemində  aparılan  islahatlar  təkcə  məktəb 

tikintisi  ilə  yekunlaşmamış,  tikilən  və  ya  əsaslı  şəkildə  yenidən  qurulan 

təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazaları da gücləndirilmiş, məktəblər 

ən  müasir  infonnasiya  və  kommunikasiya  avadanlıqları  ilə  təchiz 

olunmuşdur. Hazırda ümumtəhsil məktəblərində 600-ə yaxın elektron lövhə 

quraşdırılmış,  məktəblərə  3640  dəst  kompüter  verilmiş  və  onların  84%-i 

internetə  qoşulmuşdur.  

“Naxçivan  Muxtar  Respublikasının  təhsil 

müəssisələrində  elektron  təhsilin  təşkili  ilə  bağlı  əlavə  tədbirlər 

haqqında”  

Ali  Məclis  Sədrinin  2014-cü  il  20  iyun  tarixli  sərəncaminin 

icrası  ilə  əlaqədar  olaraq  2014/2015-ci  tədris  ilindən  etibarən  muxtar 

respublikanın ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti 

ilə bağlı fənlərin tədrisi prosesində muzeylərlə təhsil müəssisələri arasında 

interaktiv əlaqələr yaraddır ki, bu da şagirdlərin biliklərinin və milli-mənəvi 

marağının artmasında mühüm rol oynayır. Həyata keçirilən təhsil islahatı, 

tətbiq olunan müasir tədris metodları təhsilin keyfiyyətinin də yüksəlməsinə 

səbəb  olmuşdur.  2014-  cü  ilin  qəbul  imtahanlarında  iştirak  edən 

abituriyentlərdən  1725  nəfəri  ali  məktəblərin,  519  nəfəri  isə  orta  ixtisas 

məktəblərinin  tələbəsi  adını  qazanmışlar.  Ali  məktəblərə  qəbul  olan 

məzunların  347  nəfəri  qəbul  imtahanlarında  500-700  bal  toplamışdır. 

Onlardan  2-si  ölkə  başçısının  sərəncamı  ilə  Prezident  təqaüdünə  layiq 

görülmüşdür.  Təhsildə  qazandığı  nailiyytlərə  görə  3  məktəb  “Ən  yaxşı 

ümumtəhsil məktəbi”, 5 müəllim isə “Ən yaxşı müəllim” mükafatı ilə təltif 

olunmuşdur.  Muxtar  respublikada  uşaqların  təhsil  və  tərbiyəsinin  təşkili, 

eləcə də məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri üçün zəruri şəraitin yaradılması 

diqqət  mərkəzində  saxlanılmışdır.  2014-cü  ildə  Babək  qəsəbəsində  242 

nəfərlik  uşaq  bağçası  tikilərək  istifadəyə  verilmiş,  Şahbuz  şəhərində  isə 

uşaq bağçasının tikintisi davam etdirilmişdir. Məktəblilərin dərsdən sonrakı 

vaxtlannm  səmərəli  təşkili,  onların  müxtəlif  məktəbdənkənar  tədris 

müəssisələrinə  cəlb  olunması  üçün  də  müvafiq  tədbirlər  görülmüşdür. 

2014-cü  ildə  Naxçıvan  şəhərinin  Qaraçuq  kəndində  və  Culfa  rayonunun 

Bənəniyar kəndində 

369 uşaq  musiqi  məktəbləri  tikilmişdir.  Gənclərin  müxtəlif  peşələrə 

yiyələnməsi  üçün  Şərur  rayonunda  Texniki-Peşə  və  Sürücülük  Məktəb 

Kompleksi tikilərək istifadəyə verilmişdir. Muxtar respublikada sağlamlıq 

imkanları  məhdud  uşaqlann  cəmiyyətə  inteqrasiyası,  onların  təhsilinin 

səmərəli  təşkili  istiqamətində  də  ardıcıl  tədbirlər  görülür.  2013-  cü  il  18 

dekabr  tarixində  təsdiq  olunmuş  

"2014“2015-ci  illərdə  Naxçi-  van 

Muxtar  Respublikasında  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların 

təhsilə  cəlbi  üzrə  Dövlət  Proqramı”  

bu  mənada  mühüm  əhəmiyyətə 

malikdir.  Sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların  məktəbəqədər, 

ümumtəhsil  və  məktəbdənkənar  təhsil  müəssisələrinə  cəlbi  istiqamətində 

bir sıra işlər görülmüşdür. Dövlət Proqramına uyğun olaraq Məhdud Fiziki 

İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional Tədris Mərkəzi istifadəyə verilmişdir. 

İnkişaf  etmiş  ölkələrin  təcrübəsi  göstərir  ki,  elm  və  təhsili  inkişaf 

etdirmədən  dayanıqlı  inkişafı  təmin  etmək  mümkün  deyil.  2014-  cü  ildə 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsinin Klinik Xəstəxanasının, 

Təbiətşünaslıq  və  kənd  təsərrüfatı  fakültəsinin  Baytarlıq  korpusunun 

yenidən  qurulması  başa  çatdınimış,  Naxçıvan  Özəl  Universitetində  yeni 

tədris  korpuslarının  və  sosial  obyektlərin  tikintisi  aparılmışdır.  Həmin 

universitetlərdə  və  Naxçıvan  Müəllimlər  İnstitutunda  tədris  prosesləri  və 

təlim-tərbiyə işləri çox yüksək səviyyədə , müasir tələblərə uyğun olaraq 

həyata  keçirilmiş  və  ixtisaslı  mütəxəssis  hazırlığına  daha  önəmli  yer 

verilmişdir. 

Elmin  inkişafına  göstərilən  qayğının  nəticəsidir  ki,  214-cü  ildə  1 

nəfər  elmlər  doktoru,  13  nəfər  fəlsəfə  doktoru  alimlik  dərəcəsi  müdafiə 

etmiş, 1 nəfər AMEA-nın həqiqi üzvü, 5 nəfər isə müxbir üzvü seçilmişdir, 

insan sağlamlığı bütün dövrlər üçün cəmiyyətin ən qiymətli sərvəti hesab 

olunur.  Məhz  buna  görə  

səhiyyə  

sisteminin  inkişafı  diqqətdə  saxlanmış, 

onun  yeni  dövrün  tələblərinə  uyğunlaşdırıriması  məqsədilə  müvafiq 

tədbirlər 

görülmüşdür. 

Səhiyyə 


infrastrukturunun 

yenilənməsi 

istiqamətində  tədbirlərin  davamı  olaraq  2014-cü  ildə  Kəngərli  Rayon 

Mərkəzi Xəstəxanasının binası yenidən qurulmuş, Şərur rayonunun Dizə, 

Babək rayonunun Qahab və Güznüt, Şahbuz rayonunun Nursu kəndlərində 

həkim  ambulatoriyaları,  Şərur  rayonunun  Diyadin,  Babək  rayonunun 

Naxışnərgiz,  Ordubad  rayonunun  Aşağı  Əylis,  Culfa  rayonunun  Əlincə 

kəndlərində  feldşer-mama  məntəqələri  istifadəyə  verilmiş,  Naxçıvan 

Əlillərinin Bərpa Mərkəzinin binası əsaslı təmir olunmuş, şəhərin Qaraçuq, 

Şərur  rayonunun  Püsyan,  Culfa  rayonunun  Bənəniyar  kəndlərində  həkim 

ambulatoriyalarının, Culfa rayonunun Şurud və Şahbuz rayonunun Gömür 

kəndlərində  feldşer-mama  məntəqələrinin  tikintisi  və  yenidən  qurulması 

başa çatdırırimışdır. Ümumilikdə il ərzində 15 səhiyyə obyekti tikilmiş və 

ya yenidən 

370 :

files -> book
book -> Kendi Kendine
book -> Qabriel Qarsia Markes "Patriarxın payızı" Roman Latın Amerikasının Nobel mükafatı laureatlı dünyaşöhrətli yazı
book -> MahirəNərimanqızı
book -> Qarabağ müharibəsi (Qısa tarix)
book -> Alfred Besterdən “Qoca” əsəri
book -> Orxan Bahadırsoy Pyeslər Orxan Elsevər oğlu Bahadırsoy
book -> Orxan bahadirsoy orxan Elsevər oğlu Bahadırsoy
book -> İntiharın kölgəsi Dr. Əfzələddin Rəhimli


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


gebaa-nia-kolekto-de-310.html

gebaa-nia-kolekto-de-315.html

gebaa-nia-kolekto-de-32.html

gebaa-nia-kolekto-de-324.html

gebaa-nia-kolekto-de-329.html