* 2. Vă rugăm să precizați rolul/tipul activității organizației dvs. în contextul unei operațiuni de transport:

3. Dacă ați răspuns „Altul”, vă rugăm să precizați:


4. Dacă este cazul, care este nivelul geografic al operațiunilor/transporturilor
*Vă rugăm să rețineți că, în scopul prezentului sondaj, prin transport transfrontalier/internațional se înțelege în principal o operațiune de transport care traversează cel puțin o frontieră între state membre ale UE.

5. Dacă este cazul, care este procentajul de operațiuni transfrontaliere pe care le efectuați în interiorul UE din totalul operațiunilor/transporturilor dvs.?
 Vă rugăm să furnizați o estimare a numărului de contracte de transport/documente de transport.

*6. Vă rugăm să precizați sectorul transporturilor cu relevanță/implicare maximă din partea societății dvs.:

 

Puteți selecta mai multe variante.Documente de transport utilizate în transportul de marfă

În transportul de marfă se utilizează foarte multe documente. Pe baza unei analize preliminare, Comisia a decis să-și axeze inițiativa pe documentele aferente contractului de transport. Aceste documente sunt cunoscute în general sub numele de „documente de transport”, fiind reglementate prin convenții internaționale specifice. În funcție de modul de transport în care sunt aplicabile, ele iau forma unor documente de însoțire, a unor scrisori de trăsură sau a unor conosamente.

7. Cât de des procesează (emite/semnează/modifică/transportă) societatea dumneavoastră documente de transport în cadrul activității profesionale? Vă rugăm să furnizați o estimare a numărului de documente și frecvența cu care societatea dumneavoastră le procesează pe suport de hârtie și, după caz, în format electronic. Puteți furniza estimări numai pentru un singur tip de frecvență - cel pentru care estimarea poate fi cea mai precisă

8. Vă rugăm să estimați costurile medii de procesare (emitere/semnare/modificare/transportare) a documentelor de transport pe suport de hârtie și, dacă este cazul, în format electronic.

 *precizați minutele

**precizați moneda

9. Dacă procesați (emiteți/semnați/modificați/transportați) documentele în format electronic, le și imprimați?10. În cazul în care ați răspuns „depinde”, vă rugăm să furnizați o estimare a procentajului din numărul total de documente electronice pe care le și imprimați.
11. Pe baza experienței sau a cunoștințelor dumneavoastră privind documentele de transport electronice, vă rugăm să evaluați măsura în care utilizarea documentelor electronice în locul celor pe suport de hârtie ar aduce beneficii societății dumneavoastră.
12. Puteți indica și alte beneficii decât cele menționate mai sus?

Motivele pentru care nu utilizați documente de transport electronice


În prezent, majoritatea operațiunilor de transport din UE implică utilizarea de documente de transport pe suport de hârtie. Se estimează însă că înlocuirea documentelor pe suport de hârtie cu cele electronice ar putea aduce beneficii semnificative pentru părțile interesate din sector în termeni de simplificare administrativă, economii de costuri și eficiență. Comisia Europeană ar dori să înțeleagă motivele pentru care numeroase IMM-uri nu utilizează documente de transport electronice sau le utilizează numai într-o măsură limitată.
13. În cazul în care societatea dumneavoastră utilizează în principal documente pe suport de hârtie, care sunt principalele motive?
Selectați toate variantele valabile

14. Puteți indica și alte motive decât cele menționate mai anterior?


Ce se poate face pentru a promova utilizarea documentelor de transport electronice?


Comisia Europeană ar dori să încurajeze utilizarea documentelor de transport electronice, în special în contextul operațiunilor de transport multimodal și transfrontalier. Obiectivul este de a permite întreprinderilor din sector, în special IMM-urilor, să profite mai mult de beneficiile potențiale ale digitizării.
15. Pentru a facilita utilizarea documentelor de transport electronice de către IMM-uri, cât de importante credeți că ar fi următoarele aspecte?

16. Considerați că ar fi utile alte măsuri?

Alte documente utilizate în transportul de marfă


17. Pe baza unei analize preliminare, Comisia a decis să-și axeze inițiativa pe documentele aferente contractului de transport. Considerați că Comisia ar trebui, de asemenea, să includă măsuri care să sprijine utilizarea altor documente de transport de marfă (de exemplu bunuri periculoase, certificate fitosanitare și altele) în format electronic?
18. Dacă da, ce alte astfel de documente considerați că ar trebui să aibă în vedere Comisia?

19. Dacă răspunsul este „nu”, vă rugăm să indicați motivele.

20. Cât de des tratați (emiteți/semnați/modificați/transportați) alte documente de transport, cum ar fi certificatele pentru mărfuri periculoase, certificatele fitosanitare sau altele similare, în combinație cu documentele de transport, în activitatea dumneavoastră profesională?
21. Vă rugăm să precizați numele documentelor pe care le-ați tratat cel mai adesea

Observații finale


22. În cazul în care doriți să adăugați și alte informații - din sfera de interes a prezentului chestionar - puteți să le adăugați aici.

VĂ MULȚUMIM PENTRU COMPLETAREA CHESTIONARULUI!Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Grupul de imm-uri privind Inițiativa Comisiei referitoare la documentele de transport electronice

tarix18.04.2018
ölçüsü71.14 Kb.

Grupul de IMM-uri privind Inițiativa Comisiei referitoare la

documentele de transport electronice


Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Introducere

Digitalizarea poate îmbunătăți semnificativ eficiența, fiabilitatea și rentabilitatea în domeniul transporturilor și al logisticii. Utilizarea documentelor electronice în locul celor pe suport de hârtie, în special, poate să aducă beneficii semnificative în ceea ce privește administrarea simplificată și reducerea costurilor. Cu toate acestea, majoritatea documentelor utilizate în operațiunile de transport de marfă sunt emise, transferate și arhivate pe suport de hârtie.

Comisia Europeană caută modalități prin care să valorifice pe deplin potențialul digitalizării documentelor de transport pentru toate modurile de transport de marfă. În acest context, se desfășoară o serie de activități de consultare a părților interesate.

Această consultare a grupului de IMM-uri, active în domeniul transportului național și internațional de marfă, reprezintă una dintre aceste activități de consultare. Scopul acestei consultări în cadrul grupului este colectarea punctelor de vedere și a preocupărilor IMM-urilor cu privire la următoarele elemente esențiale:

- dacă și în ce măsură IMM-urile utilizează documente de transport electronice,

- dacă există beneficii pe care IMM-urile le-ar putea obține din utilizarea documentelor de transport electronice,

- dacă nu utilizează documentele electronice, care sunt motivele pentru aceasta,

- ce ar putea face Comisia pentru a facilita utilizarea de către IMM-uri a documentelor de transport electronice.

Informații despre dumneavoastră

*1. Câți angajați are întreprinderea?
Între 50 și 249 de angajați (întreprindere mijlocie)


Între 10 și 49 de angajați (întreprindere mică)


Sub 10 angajați (microîntreprindere)


Lucrător care desfășoară o activitate independentă (microîntreprindere)


Expeditor (orice societate care utilizează servicii de transport)


Comisionar de transport/Furnizor de servicii logistice


Operator de transport/Transportator


Destinatar final al transportului


Furnizor de soluții IT


Altele


Naționale


Internaționale/transfrontaliere*


0 - 20%


21% - 40%


41 % - 60 %


61 % - 80 %


81 % - 100 %
Transport rutier


Transport feroviar


Căi navigabile interioare


Transport aerian


Transport maritim


Transport multimodal


Nu își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor 

Zilnic

Săptămânal

Lunar

Anual

Nr. de documente pe suport de hârtie

Nr. de documente electronice

 

Costurile medii în timp*

Costurile medii în bani**

Document pe suport de hârtieDocument electronic
Da, toate


Da, depinde


Nu, niciunul


Nu se aplică

 

Beneficii semnificative

Unele beneficii

Niciun beneficiu

Nu pot spune

Proceduri comerciale simplificate (mai puține formalități, gestionare mai rapidă a afacerilor)

Operațiuni cu durată redusă

Facilitarea plății pentru transportul de marfă

Facilitarea soluționării aspectelor legate de asigurări

Înregistrare mai bună și mai rapidă a schimbărilor care intervin în cursul operațiunii de transport (de exemplu, modificarea rutei/punctului de livrare, transferul de proprietate, despăgubiri etc.)

Creșterea calității, preciziei și fiabilității datelor (potențialul de eroarea umană este redus, deoarece datele introduse în documentul de transport în format electronic pot fi reutilizate/copiate automat, iar modificările pot fi ușor detectabile, la nevoie)

Facilitarea operațiunilor de transport multimodal (datele stocate în format electronic pentru un mod de transport pot fi ușor recopiate pentru a se emite un nou document de transport pentru alte moduri de transport)

Reutilizarea datelor care sunt stocate în format electronic pentru a îmbunătăți serviciile oferite de societatea în cauză, și, potențial, pentru a oferi noi servicii

Comunicare simplificată cu autoritățile (mai puține formalități)

Tratarea mai rapidă a informațiilor/documentelor de către autorități

O mai bună colaborare și transparență între partenerii de afaceri

Facilitarea comunicării de informații în mai multe limbi

Reducerea impactului asupra mediului (cantități mai mici de hârtie ipărită/transportată/fotocopiată/distrusă, mai puțin toner de imprimantă utilizat)

Altele


Nu avem cunoștință de existența/utilizarea documentelor de transport electronice


Documentele de transport electronice nu sunt încă disponibile/ sunt prea puțin utilizate în țara noastră


Documentele de transport electronice s-ar putea să nu fie suficient de sigure


Societatea noastră este obișnuită cu utilizarea documentelor pe suport de hârtie


Costuri ridicate ale sprijinului tehnic (hardware și software), comparativ cu beneficiile


Clienții noștri/partenerii de afaceri nu utilizează documente de transport în format electronic


Este complicat, deoarece clienții noștri/partenerii de afaceri utilizează diferite sisteme informatice/aplicații pentru documentele de transport electronice


Documentele de transport electronice nu sunt acceptate de autoritățile din țara noastră


Documentele de transport electronice nu sunt acceptate de autoritățile din alte țări UE


Documentele de transport electronice nu sunt acceptate de instanțe și în cadrul procedurilor în instanță desfășurate în țara noastră


Documentele de transport electronice nu sunt acceptate de instanțe și în cadrul procedurilor în instanță desfășurate în alte țări UE


Documentele de transport electronice nu sunt acceptate de băncile cu care colaborează societatea noastră


Documentele de transport electronice nu sunt acceptate de societățile de asigurare cu care colaborează societatea noastră


Nu emitem niciun document de transport


Altele

 

Foarte important

Destul de important

Deloc important

Nu am nicio opinie/Nu știu

Ca autoritățile din statele membre ale UE să accepte documentele de transport electronice

Ca instanțele din toate statele membre ale UE să accepte documentele de transport electronice, în cazul în care trebuie să ne apărăm drepturile în instanță

Ca băncile să accepte documentele de transport electronice

Ca societățile de asigurare să accepte documentele de transport electronice

Să putem utiliza un sistem/o aplicație informatic(ă) pentru a transmite documentele de transport electronice către orice autoritate a unui stat membru UE

Să putem utiliza un sistem/o aplicație informatic(ă) pentru a face schimb de documente de transport electronice cu toate celelalte societăți


Da


Nu


Nu am nicio opinie/Nu știu
Zilnic


De câteva ori pe săptămână


De câteva ori pe lună


De câteva ori pe an


Deloc
?


cumhuriyet-bassavciligi---256.html

cumhuriyet-bassavciligi---260.html

cumhuriyet-bassavciligi---265.html

cumhuriyet-bassavciligi---27.html

cumhuriyet-bassavciligi---274.html