Her Program İçin İlk Kez Program Yeterlilikleri Belirlenmiştir. Örnek: İnşaat Teknolojisi

tarix07.05.2018
ölçüsü445 b.Her Program İçin İlk Kez Program Yeterlilikleri Belirlenmiştir. Örnek: İnşaat Teknolojisi

 • Her Program İçin İlk Kez Program Yeterlilikleri Belirlenmiştir. Örnek: İnşaat Teknolojisi

 • Teknik ve mesleki çizimleri yapar,

 • İnşaat malzemelerinin seçiminde yapılacak mühendislik çalışmalarına destek olur,

 • Yapı malzemelerinin testlerini yapar,

 • Yol inşaatı çalışmalarına destek olur,

 • Mesleki proje çizer ve mesleki bilgisayar uygulamalarını yapar,

 • İhale ve sözleşme hazırlığı yapar,

 • Her türlü şantiye organizasyonunun yapımına destek olur,

 • İmalatların kontrolünü ve belgelendirmesini yapar,

 • Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırır,

 • Zemin türlerini bilir ve zemin ile ilgili deneylerin yapılmasına yardımcı olur,

 • Su temini ve iletim hatlarının projelendirmesine katılır ve atık su, arıtma yöntemlerini bilir,

 • Yapı elemanlarının tasarım ve projelendirilmesinde görev alır,

 • Arazi ölçümlerini yapar ve arazi ölçümlemesi için gerekli hesaplamaları yapar,

 • Mesleki uygulamaları etik kurallara, iş güvenliği kurallarına ve ekip çalışmalarına uygun olarak yaptırır.İKMEP Programından farklı olarak;

 • İKMEP Programından farklı olarak;

 • MYO’da tüm ortak dersler (Matematik, İşletme, İletişim, Kalite Güvence Standartlar gibi) aynı kod içerik ve aynı ulusal kredi ve AKTS ile ilk kez tanımlanmış, bu dersler Yüksekokulumuzun kodu (PMY) ile (580) açılmış, her program için ayrı ayrı şubelendirilmiştir.

 • Müfredat programından kaldırılacak dersler ile eşdeğer dersler belirlenmiştir.

 • Seçmeli ders havuzuna teknolojik gelişmeler ışığında yeni seçmeli dersler eklenmiştir. Örneğin; Yapı Denetimi, Yapı-Yalıtım Uygulamaları, Taşınmaz Değerleme, Enerji Yönetimi, Mesleki Bilgisayar Uygulamaları, v.b.

 • Seçmeli ders havuzundan farklı programlardaki öğrencilerin ders alabilmesi olanağı ilk kez ortaya çıkmıştır.İKMEP Programından farklı olarak;

 • İKMEP Programından farklı olarak;

 • 5) Tüm programlarda 60 iş günü zorunlu olan staj, aynı kod ve içerikte 30’ar iş günlük Staj I ve Staj II’ye ayrılmıştır. III. Yarıyılda Staj I zorunlu, IV. Yarıyılda Staj II ise seçmeli hale getirilmiştir.

 • 6) Önlisans sorası işe veya eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için ağırlıklı olarak ders bazlı ve iş bazlı bir eğitim sistemine geçiş için seçmeli ders seçenekleri arttırılmıştır. İş bazlı eğitim-öğretimde seçmeli Staj II, öğrencilerimizden büyük ilgi görmektedir.

 • 7) Tüm seçmeli ve zorunlu dersler öğrenci sayılarının artması da dikkate alınarak, 2 şubeli olarak açılmıştır.

 • 8) Seçmeli derslerin AKTS kredilerinin, dönemler itibari ile mümkün olduğunca aynı olmasına özen gösterilmiştir. • Toplam AKTS kredisi: 120

 • Zorunlu ders AKTS yüzdesi: % 75

 • Seçmeli ders AKTS yüzdesi: %25

 • Alaniçi seçmeli ders yüzdesi: %31

 • Alandışı seçmeli ders yüzdesi: %33İKMEP kapsamında yeni güncellenen programların İKMEP’ten fazla bir değişiklik yapılmadan güncellenmesi gereği, çalışmaların sınırlanmasına neden olmuştur.

 • İKMEP kapsamında yeni güncellenen programların İKMEP’ten fazla bir değişiklik yapılmadan güncellenmesi gereği, çalışmaların sınırlanmasına neden olmuştur.

 • Geçiş aşamasında sürenin az olması nedeni ile yoğun bir çalışma temposunda çalışılmıştır. Bu hızlı tempo nedeniyle özellikle öğretim elemanları yıllık izinleri sırasında da çalışma durumunda kalmışlardır. Özellikle bazı programlarda ek görevli öğretim elemanlarından destek almada büyük zorluklar yaşanmıştır.

 • Bazı programlarda zorunlu derslerin seçmeli ders statüsüne aktarılmasında, öğretim elemanlarının olumsuz tepkisiyle karşılaşılmıştır.3) Eski dersler kataloğunda yer alan ve yeni katalogdan kaldırılan ders/dersler nedeniyle özellikle son dönemini okumakta olan öğrencilerin mezuniyeti için almaları gereken derslerin azalması veya almaları gereken derslerinin kalmaması sorunuyla karşılaşılmıştır. Bu durum bu aşamada seçmeli derslerle çözümlenmiştir.

 • 3) Eski dersler kataloğunda yer alan ve yeni katalogdan kaldırılan ders/dersler nedeniyle özellikle son dönemini okumakta olan öğrencilerin mezuniyeti için almaları gereken derslerin azalması veya almaları gereken derslerinin kalmaması sorunuyla karşılaşılmıştır. Bu durum bu aşamada seçmeli derslerle çözümlenmiştir.

 • 4) Yeni dersler kataloğu uygulamaya konulduğundan mevcut öğrencilerden 2. sınıfa geçenler, bazı derslerin 3. ve 4. yarıyıldan 1. ve 2. yarıyıla alınması nedeniyle bu dersleri alamama/almak istememe durumuyla karşılaşılmıştır. Ancak bu durum danışmanlarca çözümlenmiştir.5) Eşdeğeri olan ve dönemi değişen derslerden başarısız olan öğrencilerin takibinde zorluk yaşanmıştır. 2. sınıftan 1. sınıfa alınan dersler nedeni ile 1. ve 2. sınıf öğrencileri aynı dersi aldıkları için, bazı derslerdeki öğrenci sayıları artmış ve zaman zaman sınıf sıkıntısı ortaya çıkmıştır.

 • 5) Eşdeğeri olan ve dönemi değişen derslerden başarısız olan öğrencilerin takibinde zorluk yaşanmıştır. 2. sınıftan 1. sınıfa alınan dersler nedeni ile 1. ve 2. sınıf öğrencileri aynı dersi aldıkları için, bazı derslerdeki öğrenci sayıları artmış ve zaman zaman sınıf sıkıntısı ortaya çıkmıştır.

 • 6) Tüm programların İngilizceye tercümesinde büyük zorluk yaşanmıştır.Öğrenci sorunlarının çözümü için Yüksekokulda öncelikle bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon, program başkanlarıyla doğrudan temas kurarak öğrenci dilekçelerini incelemiş ve doğrudan «Yüksekokul Yönetim Kuruluna» sunulmak üzere kararlar almıştır.

 • Öğrenci sorunlarının çözümü için Yüksekokulda öncelikle bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon, program başkanlarıyla doğrudan temas kurarak öğrenci dilekçelerini incelemiş ve doğrudan «Yüksekokul Yönetim Kuruluna» sunulmak üzere kararlar almıştır.

 • Müfredat programından kaldırılan derslerin yerine öğrencilere eşdeğer dersler verilmiştir.

 • Müfredat programından kaldırılan ve eşdeğeri olamayan derslerden başarısız olan öğrencilerin ders yükleri Yönetim Kurulu kararı ile üzerlerinden silinmiştir. Kredileri yetmeyen bu öğrencilere ise yeni dersler yüklenmiştir.
Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


ekoloeijavyasutyasyarrcfa-19.html

ekoloeijavyasutyasyarrcfa-23.html

ekoloeijavyasutyasyarrcfa-28.html

ekoloeijavyasutyasyarrcfa-32.html

ekoloeijavyasutyasyarrcfa-37.html